กรมศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประจำปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้แก่ ศอ.บต. ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์ ••• Department of Religious Pilgrimage required all Hajj operators to confirm the names of its pilgrims within August 13, 2014. If there are remaining quotas, it will be distributed to the SBPAC project, supporting good people to fulfill their Hajj. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada semua pengusaha Haji hendaklah mengesahkan nama-nama Jemaah Haji tahun ini dalam tempoh 13 August 2014. Sekiranya terdapat kuota baki, ia akan diagihkan kepada SBPAC mengikut projek Sokongan Orang Baik Menunai Ibadat Haji. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
กรมการศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้แก่ ศอ.บต. ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์

กรมการศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้…

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 12 กระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  มีอธิบดีกรมการศาสนา เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานของกรมการศาสนา ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ การจัดเที่ยวบินขนส่ง การจัดเช่าที่พัก และรายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันทางด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสูงสุดในช่วงระยะสุดท้ายก่อนที่จะมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในช่วง ปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้

Read more
ศอ.บต.เชิญเครือข่ายบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน

ศอ.บต.เชิญเครือข่ายบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน

      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา (สสค.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดการประชุมเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 5/2557 โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบัณฑิตอาสาเข้าร่วมพร้อมด้วยประธานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิระดับอำเภอ ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา...

Read more
ศอ.บต. จัดปฐมนิเทศ เตรียมผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล หวังนำหลักธรรมทางศาสนาพุทธมาเผยแผ่ในวงกว้าง

ศอ.บต. จัดปฐมนิเทศ เตรียมผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล หวังนำหลักธรรมทางศาสนาพุทธมาเผยแผ่ในวงก…

     เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 เวลา 11.00 น. ที่วัดพุทธิการาม (วัดปลักกริมนอก)อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี หนูสงค์ นายกพุทธสมาคม จังหวัดสงขลา นายมาโนชน์ บุญญานุวัตรอุปนายกพุทธสมาคม จังหวัดยะลา นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา...

Read more
ประกาศ ศอ.บต.หยุดราชการวันฮารีรายอ และบรรยากาศดูดวงจันทร์ในจ.ยะลา

ประกาศ ศอ.บต.หยุดราชการวันฮารีรายอ และบรรยากาศดูดวงจันทร์ในจ.ยะลา

     ประชาชนกว่า 3,000 คน แห่ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ที่ ศาลาดูดวงจันทร์ อ.ยะหา จ.ยะลา ในขณะที่ ศอ.บต.ออกประกาศให้วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากวันอีฎิ้ลฟิตริ

Read more
ผู้ว่าการภาค 3330 และนายกสโมสรโรตารี เดินทางร่วมงานวันสถาปนาสโมสรโรตารีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นใจถึงความปลอดภัยและยืนยันเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าว

ผู้ว่าการภาค 3330 และนายกสโมสรโรตารี เดินทางร่วมงานวันสถาปนาสโมสรโรตารีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นใจถึงความปลอดภัยและยืนยันเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่…

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น.  ที่ห้องวลัย ชั้น 9 โรงแรมยะลารามา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สโมสรโรตารียะลา จัดงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2557-2558 โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของนายขวัญชัย เลาหวิรภาพ ผู้ว่าการภาค 3330  โรตารีสากล ปีบริหาร 2557-2558 และตำแหน่งใหม่ของนางฉะอ้อน...

Read more
ศอ.บต. ร่วมกับ สกอ. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศอ.บต. ร่วมกับ สกอ. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น.  ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ “โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 1) โดยมีดร.สุนีย์ จุไรสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...

Read more
ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พบปะนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 2 เพื่อแนะแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พบปะนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 2 เพื่อแนะแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมพบปะนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางกัลยาณี อุตกฤษฏ์...

Read more
เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ อ.เบตง จ.ยะลา

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ อ.เบตง จ.ยะลา

     หลังจากเกิดเหตุระเบิดคาร์บอม บริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ ฮิลล์ (ฟูทูน่า) เลขที่ 50 ถนนภักดีดำรงค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาทำให้อาคารบ้านเรือน โรงแรม รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อ คือนางสาวเพ็ญนภา ตุ่นห่อ อายุ 23 ปี แม่ค้าขายส้มตำ...

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

ข้าราชการ ศอ.บต. ถวายพระพร

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 1

เลขาธิการ ศอบต อวยพรวันรายอ ฮศ. 1435

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 9

(23-07-57) ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 6

(22-07-57) ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 14

(11/07/57) บรรยากาศวันอาสาฬหบูชาในจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 9

(26/06/57) ศอ.บต. ปล่อยขบวนรถคาราวานอินทผลัมและชุดของขวัญ ตามโครงการ “รอมฎอน สันติสุข...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 79

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพูดคุยแนวทางการดำเนินชีวิตกับผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 27

ศอ.บต.จัดพระราชพิธีรับมอบอินทผลัมพระราชทาน สายสัมพันธ์แห่ง 2 กษัตริย์ ไทย - ซาอุดิอาระเบีย...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 37

เลขาธิการ ศอ บต อวยพรเดือนรอมฎอน

Category: TV Melayu
Views: 49

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

ข่าวประชาสัมพันธ์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

8856053
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
3292
15171
81717
114013
3292
1009969
8856053

IP ของคุณ: 54.80.188.4