Select Page

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ศอ.บต.

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ศอ.บต.

เลขที่ 60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ดูจากแผนที่่  

อีเมล์: contact@sbpac.go.th
โทร. 0-7320-3872 หรือ โทร. 1880 สายด่วน ศอ.บต. (โทรฟรีทั่วประเทศ)

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนเบราเซอร์ Google Chrome Firefox Safari และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป

 4,297 total views,  5 views today