Select Page

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ปฎิบัติหน้าที่
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO)

วันที่ดำรงตำแหน่งเอ็มซีไอโอ  :  1 พฤษภาคม 2567  ถึง ปัจจุบัน

เลขที่คำสั่งตำแหน่งเอ็มซีไอโอ : 11/2567       

ดาวน์โหลด  : คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) ประจำ ศอ.บต. 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง CIO , MCIO

 

 

 10,225 total views,  2 views today