logo_spinning เชิญร่วมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 จชต. ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 15 ส.ค. 2558 logo_spinning บัณฑิตอาสาฯ ร่วมกันประชุมหารือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามบัญชี ซากาตของมัสยิด 10 ครัวเรือน ตามที่่ ศอ.บต. มอบหมาย เพื่อทำข้อตกลง MOU ซึ่ง ประชาชนได้ทำข้อตกลง MOU ในการช่วยเหลือครอบครัวที่มีฐานะยากจน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อดูแลให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอีกด้วย logo_spinning ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอต่างๆในพื้นที่ จชต. ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม อันจะนำมาซึ่งความพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป logo_spinning ศอ.บต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในเดือนสิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.mua.go.th logo_spinning ศอ.บต. ช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์ความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สิน และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ประชาชนที่สนใจสามารถแจ้งไปผ่านสายด่วน 1880 logo_spinning ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งภาพเข้าร่วมโครงการ “ภาพสวยเด่น สุขใจที่ได้โพสต์” กับ ศอ.บต. โดยมีกติกาง่ายๆเพียงดังนี้ 1.กำหนดชื่อภาพและใส่ลงในภาพถ่าย 2.ใส่ชื่อเจ้าของภาพลงในภาพถ่าย 3.ใส่ข้อความ “ภาพสวยเด่น สุขใจที่ได้โพสต์” กับ ศอ.บต. ลงในภาพถ่าย 4.ภาพถ่ายจะต้องส่งเข้าทางไลน์เท่านั้น เจ้าหน้าทีจะทำการเก็บภาพถ่ายทุกกลุ่มไลน์ ( ผ่านแอดมิน)ของผู้เข้าร่วมโครงการทุกวัน เพื่อทำการคัดเลือกและมอบของรางวัลต่อไป ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นตันไป logo_spinning

- สกู๊ปการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ - ผู้แสวงบุญทีเสีย ที่ประเทศโอมานฝังศพเรียบร้อยแล้ว - มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1...

Category: รายการทีวี
Views: 44

รายการเลขาธิการ ศอ.บต.รายงานประชาชน ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 – 10.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย...

Category: รายการทีวี
Views: 29

รายการสถานีคลายทุกข์ ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30 – 11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา...

Category: รายการทีวี
Views: 23

ติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. รายงานข่าวสารการประกอบพิธีฮัจญ์ของผู้แสว­งบุญชาวไทย...

Category: รายการทีวี
Views: 39

ติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. รายงานข่าวสารการประกอบพิธีฮัจญ์ของผู้แสว­งบุญชาวไทย...

Category: รายการทีวี
Views: 39

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.30 – 15.00 น. ทางช่อง NBT ยะลา (ช่อง 11 ยะลา)

Category: รายการทีวี
Views: 57
  1. ข่าวทุนการศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ปฏิทินกิจกรรม

Sample banner

 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner