logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. รายงานผลคะแนนการประเมินการบริหารจัดการภาครัฐของ ศอ.บต. ปี2558 ได้ 96 เต็ม100 ถือว่าสูงสุดในรอบ9ปีนับแต่สำนักงานกพร.ออกวัดผล logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต.ชมเชยทีมงานนายอำเภอยี่งอรู้เท่าทันแผนก่อเหตุรุนแรงวางระเบิดลวงกับดักหวังมุ่งทำร้ายประชาชน ทุกฝ่ายช่วยกันป้องกันทำให้ ตร.บาดเจ็บไม่สาหัส 3 นาย สามารถคลี่คลายคุมเหตุได้อย่างรวดเร็ว logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่านางต่วนยาอิหม๊ะ ณ นคร ผู้แสวงบุญชาวนราธิวาส ซึ่งบาดเจ็บจากเหตุเครนล้มทับที่เมืองเมกกะห์เดินทางกลับถึงหาดใหญ่แล้ว ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยและมอบเงินเป็นกำลังใจ logo_spinning
Category: ทั่วไป
Views: 61

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 17/09/58 เวลา 14.30 – 15.00...

Category: รายการทีวี
Views: 76

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพุธ ที่ 16/09/58 เวลา 14.30 – 15.00...

Category: รายการทีวี
Views: 52

รายการสถานีคลายทุกข์ ตอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 11/09/58 เวลา 10.30 – 11.00...

Category: รายการทีวี
Views: 89

รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 11/09/58 เวลา 10.00 – 10.30...

Category: รายการทีวี
Views: 53

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 10/09/58 เวลา 14.30 – 15.00...

Category: รายการทีวี
Views: 120
  1. ข่าวทุนการศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ปฏิทินกิจกรรม
     
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558 การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต. Sample banner
Sample banner ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต. Sample banner
   

 

Sample banner

 
 
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner