วันนี้ เวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบช่อดอกไม้ และผลไม้แก่นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติ ประเทศเวียดนามและประเทศไทย ที่เก็บตัว ณ สถาบันพลศึกษายะลา เพื่อให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่หันมาเล่นปันจักสีลัตมากขึ้น ศอ.บต. ขอเชิญผู้ที่สนใจในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการตัวโค้งสุดท้ายก่อนสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2558 โดยทีมงานจาก สถาบันบาลานซ์ติวเตอร์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. (วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. (วิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2558 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านสายด่วน 1880 **ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน** สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารกลาง ศอ.บต. 073-203-889 ศอ.บต. แฉคำสารภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุร้าย 4 ศพสุคิริน อ้างอุดมการณ์แต่ที่แท้หวังเงินจ้างเพียง สามพันและมือระเบิดสำนึกผิดยอมรับถูกหลอกใช้ เลขาธิการศอ.บต. ให้ทีมงานโฆษกแปลภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายู เผยแพร่ กลุ่มสตรีมุสลิมนักเรียน นักศึกษา และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายชายแดนใต้ออกแถลงการณ์และกล่าวประฌามคนร้ายที่ยิงเผาสามีภรรยาตระกูลกาญจนเทพ ศอ.บต. แปลแถลงการณ์เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามาลายู เผยแพร่ด้วย

Sample banner

การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner