Select Page
ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 75 total views,  2 views today