Select Page

ข่าว

พระสงฆ์ 5 จชต. ร่วมเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบเหตุไม่สงบแดนใต้ ร่วมรับฟังกระบวนการเยียวยาจากหน่วยราชการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่ ปชช.ในพื้นที่

พระสงฆ์ 5 จชต. ร่วมเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบเหตุไม่สงบแดนใต้ ร่วมรับฟังกระบวนการเยียวยาจากหน่วยราชการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่ ปชช.ในพื้นที่

 28 total views,  1 views today

เลขาฯ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่บัณฑิตอาสาฯ เผย บัณฑิตอาสาเป็นข้อต่อที่สำคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

เลขาฯ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่บัณฑิตอาสาฯ เผย บัณฑิตอาสาเป็นข้อต่อที่สำคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

 28 total views,  2 views today

 69,418 total views,  76 views today