Select Page

ข่าว

นายก “เศรษฐา” เรียกคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ประชุม ย้ำ!! ทุกหน่วยจะต้องดำเนินการตามนโยบายที่เหมาะสม รวดเร็วและครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศก้าวหน้า ปชช. มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ

นายก “เศรษฐา” เรียกคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ประชุม ย้ำ!! ทุกหน่วยจะต้องดำเนินการตามนโยบายที่เหมาะสม รวดเร็วและครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศก้าวหน้า ปชช. มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ

 82 total views,  1 views today

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. สรุปความคืบหน้าดำเนินคดี กรณีโกดังดอกไม้ไฟระเบิดพื้นที่มูโนะ ขยายผลดำเนินคดีบริษัทลักลอบจำหน่ายดอกไม้ไฟ-เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย ขณะที่ ศอ.บต. เตรียมเสนอหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายเข้าที่ประชุม กพต.

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. สรุปความคืบหน้าดำเนินคดี กรณีโกดังดอกไม้ไฟระเบิดพื้นที่มูโนะ ขยายผลดำเนินคดีบริษัทลักลอบจำหน่ายดอกไม้ไฟ-เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย ขณะที่ ศอ.บต. เตรียมเสนอหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายเข้าที่ประชุม กพต.

 83 total views,  3 views today

ศอ.บต. เปิดเวทีรับฟังความเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. จากเครือข่ายนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ พร้อมยกระดับพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน

ศอ.บต. เปิดเวทีรับฟังความเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. จากเครือข่ายนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ พร้อมยกระดับพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน

 103 total views,  2 views today

ศอ.บต. ร่วมกับ สภาการแพทย์แผนไทย หารือเตรียมผลักดัน โครงการยกระดับธุรกิจสุกะ เวลเนสมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หนุนสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้

ศอ.บต. ร่วมกับ สภาการแพทย์แผนไทย หารือเตรียมผลักดัน โครงการยกระดับธุรกิจสุกะ เวลเนสมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หนุนสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้

 65 total views

 33,882 total views,  32 views today