Select Page

วันนี้ (5 ส.ค. 2565) นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อเยี่ยม นายจำเริญ เหล็กเพ็ชร อายุ 58 ปี และ นายอัสรอฟ มะอิง อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่ อส. ชุดรักษาความปลอดภัยครู ซึ่งเกิดเหตุบริเวณริมถนนสายชนบทบ้านกระจูด หมู่ 4 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา

โดย รองเลขาธิการ ศอ.บต ได้มอบกระเช้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย พร้อมให้กำลังใจครอบครัวของทั้ง 2 ครอบครัว และเผยว่า ศอ.บต. พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการดูแลตามกระบวนการขั้นตอนให้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดปัตตานี ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านร่างกายเบื้องต้นขั้นต่ำของการประเมินการบาดเจ็บแล้ว เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และภายหลังจากนี้จะมีการเยียวยาเพิ่มเติมตามคำวินิจฉัยของแพทย์ตามขั้นตอน หลังผู้ได้รับผลกระทบออกจากโรงพยาบาล พร้อมจะมีการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวให้ดีที่สุดตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล