Select Page

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ/ผอ.ศปก.อ.มายอ พร้อมด้วย นายอูบายดีลาห์ อีแต ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยาและ นายไฟซ้อล ประชานิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีบาดเจ็บ(เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ราย เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์สกุล จำนวนเงิน 2,500 บาท กรณีเหตุการณ์ได้เกิดเหตุยิงราษฎรในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี นางปิยาพร นวลแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 3 บ้านควนหยี ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ถูกยิงและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมายอ และตามวันเวลาดังกล่าวได้มีผู้ได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์สกุล อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 3 บ้านควนหยี ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี อยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์สกุล มีอาการหวาดกลัวผิดปกติ จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมายอ พร้อมทั้งนี้ได้มอบโอวาทและพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี