Select Page

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายอับดุลการีม ยีดำ ผอ.ศปก./นายอำเภอยะรัง พร้อม ดร.นิเพาซาน วาบา ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา และเจ้าหน้าที่เยียวยา ได้มอบเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ทำการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมายในพื้นที่ ได้เกิดการปะทะกับผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ม.๒ ต.กอลำ อ.ยะรังฯ ทำให้ ส.ท.แสนชัย ชาติชำนาญ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้มอบเงินเยียวยา(เพิ่มเติม) จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท