Select Page

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองยะลา รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นายพิสาน บุญแก้ว ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานเยียวยา ให้นางนูรีซัน วันแอเลาะ จนท.ปค.พร้อมผู้แทนองค์กรแพทย์ไร้พรมแดน ติดตามเยี่ยมเยียนสภาพจิตใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กรณีเหตุมีคนร้ายโจมตี จุดตรวจ ชรบ.บ้านทางลุ่ม ม.5 ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ณ ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา