Select Page

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะพร้อมให้โอวาทผู้เข้ารับการสอบปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการสอบ

สำหรับในการสอบปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 49 คนซึ่งบรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้เข้าร่วมสอบปฏิบัติได้นำเทคนิคต่างๆ สื่อการเรียนการสอนมานำเสนอ การใช้อุปกรณ์ที่สามารถทำให้เด็กๆอ่านออกเสียงสระ พยัญชนะได้อย่างถูกต้อง การใช้เพลงประกอบจังหวะโดยนำพยัญชนะ และสระเข้ามาสอดแทรกในบทเพลง เป็นต้น โดยมี ผศ.ยุพดี ยศวิริศสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พันตำรวจโท วินัย  สุจริตธุระการ ครู (สบ.2) กก.ตชต.44 พันตำรวจโท อรุณ คำสุวรรณพจนา ครู (สบ.2) กก.ตชด.43  นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต.และนางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมที่สุดต่อผู้สอบในครั้งนี้

ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในขณะพบปะผู้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกครูภาษาไทยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งผมต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนในการช่วยกันทำให้วิชาภาษาไทยในพื้นที่ห่างไกลมีความก้าวหน้าและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหน ศอ.บต.ก็พร้อมที่จะเข้าไปเติมเต็มและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่เราจะต้องช่วยกันเดินหน้าขับเคลื่อนในการสร้างต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น

เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้กล่าวชื่นชมผู้เข้าร่วมสอบอีกว่า ทุกคนมีการทำการบ้าน และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเป็นอย่างดี สามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอนมานำเสนอได้น่าสนใจ หากผลในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ขอให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่ และเมื่อผ่านแล้วให้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆ และเยาวชนต่อไป

อย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโครงการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่วิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 จำนวน 15 อัตรา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปสอนนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดย ศอ.บต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผ่านทาง WWW.SBPAC.GO.TH