Select Page

      เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2562 เวลา17.00 ที่ ลานหน้าร้านบางกอกลิฟวิ่งมอลล์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อภัยให้กันนะ” ตลอดจนได้เชิญชวนและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ บางกอกลิฟวิ่งมอลล์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากกรณีเมาแล้วขับรถยนต์เสียหลักพุ่งชนเข้าไปในร้านเฟอร์นิเจอร์ของนายอัชอารีย์ วันอับดุลเลาะฮ์ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ บางกอกลิฟวิ่งมอลล์ ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนเกิดไฟลุกไหม้รถและลุกลามไปตัวอาคารและเฟอร์นิเจอร์ จนเกิดความเสียหายในหลาย ๆ ด้าน จึงครั้งนี้ทำให้เครือข่ายจากหลายภาคส่วนร่วมหารือ      และได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความดี ร่วมให้กำลังใจ ร่วมช่วยเหลือในงาน “อภัยให้กันนะ” เพื่อเป็นการสร้างตระหนักรู้ต่อสังคมไทย จากผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมงานจำนวนมาก

      สำหรับประโยคที่ว่า “เราอยู่ในโลกใบนี้เสมือนเราอยู่ในบ้านเดียวกัน” นายอัชอารีย์ วันอับดุลเลาะฮ์ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ บางกอกลิฟวิ่งมอลล์ ที่เคยพูดไว้จึงทำให้ประโยคนี้ เป็นประโยคทองที่กระตุกสังคมแห่งความขัดแย้ง สังคมแห่งความเกลียดชัง ได้ดีทีเดียว ซึ่งเป็นคำที่ออกจากปากของผู้สูญเสียทรัพย์สิน 80 ล้านบาท หายวับไปกับกองเพลิง ภายใน 180 นาที โดยไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นใด ๆ พร้อมอภัยให้ด้วยรอยยิ้มตั้งแต่วินาทีแรก ถือเป็นเครื่องแสดงถึงความสมบูรณ์ทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ปฏิบัติกับผู้ที่สร้างความเดือดร้อนต่อตัวเรา มันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีเกียรติ ความอดทนอดกลั้น ความมีจิตใจที่กว้างขวาง ความอ่อนน้อมถ่อมตนและคุณลักษณะต่าง ๆ ในตัวของผู้ให้อภัยอย่างชัดเจน จึงทำให้งาน “อภัยให้กันนะ” ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยมีประชาชนทุกศาสนาทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมให้กำลังใจ และชื่นชมแก่เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ ที่มีหัวใจเข้มแข็ง และอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

      ด้าน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในตอนหนึ่งว่า การที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อมาขอบคุณนายอัชอารีย์ วันอับดุลเลาะฮ์ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ บางกอกลิฟวิ่งมอลล์ ณ เวลานี้สังคมไทย และสังคมโลกต้องการคนแบบท่าน ท่ามกลางปัจจุบันนี้สังคมเราเริ่มมีความเปราะบาง และท่านเป็นผู้ที่มีน้ำใจอย่างงดงาม เชื่อว่าหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เกิดจากคำพูดที่นายอัชอารีย์ วันอับดุลเลาะฮ์ ได้พูดไว้ว่า “เราอยู่บนโลกในใบเดียวกัน ก็ต้องให้อภัยกัน และได้ให้อภัยตั้งแต่วันแรก”  จึงทำให้สังคมไทยได้ชื่อชมท่านอย่างมาก

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้า เพื่อนำรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือร้านบางกอกลิฟวิ่งมอลล์ , กิจกรรมสร้างความตระหนักในการให้อภัยให้เกิดขึ้นในสังคม, และกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงพิษภัยของน้ำเมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าร้านบางกอกลิฟวิ่งมอลล์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา