Select Page

วันนี้ (2 เมษายน 2567) นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอนกับบรรดาโต๊ะครูและน้องๆเยาวชนสถาบันปอเนาะ ตลอดจนประชาชนในละแวกใกล้เคียง ณ สถาบันปอเนาะ ดารุลอูโลมวิทยา (บ้านพงกราเสาะ) ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายอนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา เยาวชนสถาบันปอเนาะ โต๊ะครู ผู้นำศาสนา ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยกำลังในพื้นที่ เข้าร่วมละศีลอดในครั้งนี้ด้วย

นายรอมดอน หะยีอาแว กล่าวว่า ศอ.บต. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทุกหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมละศีลอด เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมช่วงเดือนรอมฎอน ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล สถาบันปอเนาะ มัสยิด ในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งมีการสนับสนุนเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน คัมภีร์อัลกุรอาน ปฏิทินละศีลอด อินทผาลัม แจกจ่ายไปยังพี่น้องในพื้นที่ในช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนได้ปฎิบัติศาสนกิจอย่างลุล่วงด้วยดี ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนในทุกกิจกรรมของทุกศาสนา ในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและใกล้เข้าสู่วันอีดีลฟิตรี ในนาม ศอ.บต. ขอเอกองค์ผู้อภิบาลได้อำนวยพรให้กับทุกคนประสบสุขและได้มีโอกาสเวียนมาพบเจอรอมฎอนในปีต่อไป

 73 total views,  1 views today