Select Page
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางสาวเอริน มาเรอร์ เจ้าหน้าที่ด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษา เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศอ.บต.
 
ในการนี้ นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในนามรัฐบาลไทยขอขอบคุณถึงความจริงใจที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งใจช่วยเหลือและพัฒนา โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจถือเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น และ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการทำงานร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การสร้างอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม และการสร้างสังคมที่เป็นธรรมการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคน และการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่
 
ด้าน นางสาวเอริน มาเรอร์ เจ้าหน้าที่ด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าว ขอขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้สรุปผลงานแบบสั้นๆ และเข้าใจง่าย โดยเฉพาะโครงการเพาะพันธุ์ปูทะเล ทุเรียน และด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่ ศอ.บต. ได้พัฒนาโครงการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาเกิดความยั่งยืนต่อไป
 
นางสาวเอริน มาเรอร์ กล่าวอีกว่า สำหรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยได้มีการร่วมมือกันมานานกว่า 190 ปี ซึ่งการเดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดจนความมือในการขับเคลื่อนและดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต เทียมเท่ากับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ
 
นอกจากนี้ นางสาวเอริน มาเรอร์ ได้กล่าวชื่นชม ศอ.บต. ที่ทำหน้าที่ในนามรัฐบาลไทยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวและกล้าที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งหากทุกอย่างเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าพื้นที่จะพบกับความสันติสุขอย่างแท้จริง

 112 total views,  2 views today