กรมศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประจำปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้แก่ ศอ.บต. ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์ ••• Department of Religious Pilgrimage required all Hajj operators to confirm the names of its pilgrims within August 13, 2014. If there are remaining quotas, it will be distributed to the SBPAC project, supporting good people to fulfill their Hajj. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada semua pengusaha Haji hendaklah mengesahkan nama-nama Jemaah Haji tahun ini dalam tempoh 13 August 2014. Sekiranya terdapat kuota baki, ia akan diagihkan kepada SBPAC mengikut projek Sokongan Orang Baik Menunai Ibadat Haji. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
ศอ.บต.ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่และทุกภาคส่วนจัดส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเที่ยวพิเศษเหมาลำบินตรงสู่เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ศอ.บต.ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่และทุกภาคส่วนจัดส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเที่ยวพิเศษเหมาลำบินตรงสู่เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีผู้แทนกรมการศาสนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กงสุลใหญ่มาเลเซีย กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้บริหาร ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในวันนี้

Read more
โครงการ พนม.โครงการหลักของการวางระบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ พนม.โครงการหลักของการวางระบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          จากการพบปะกับทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส “ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนี้ (วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.) สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้าย จัดขึ้น ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายขวัญชาติ...

Read more
รองผู้บัญชาการทหารบก นำทัพ ปลูกป่าชายแดน สู่ป่าอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา มหาราชินี

รองผู้บัญชาการทหารบก นำทัพ ปลูกป่าชายแดน สู่ป่าอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา มหาราชินี

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.  ที่บริเวณพื้นป่า หมู่ที่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.)/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เป็นประธานในโครงการ “ปลูกป่าชายแดน สู่ป่าอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา...

Read more
รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำกรอบงานต่างๆ พร้อมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่

รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำกรอบงานต่างๆ พร้อมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ที่สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.)/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ( กอ.รมน.ภาค 4 สน.) โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

Read more
ศอ.บต.ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส ท่าอากาศยานนราธิวาส และหลายหน่วยงาน จัดพิธีส่ง และอำนวยพรผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเที่ยวบินฮัจย์ปฐมฤกษ์ ขณะที่เลขาธิการ คสช. ชูมุสลิมไทยเป็นทูตสันติภาพกับมุสลิมทั่วโลก

ศอ.บต.ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส ท่าอากาศยานนราธิวาส และหลายหน่วยงาน จัดพิธีส่ง และอำนวยพรผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเที่ยวบินฮัจย์…

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส จ.นราธิวาส พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2557 (ฮ.ศ. 1435) โดยมีศาตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา  นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พลโทวลิต ...

Read more
มูลนิธิพระมหาไถ่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลา

มูลนิธิพระมหาไถ่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลา

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ที่โรงแรมปาร์ควิว ยะลา นางสาวนฤมล  นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กษ.) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพคนพิการจังหวัดยะลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้พิการกว่า 50 คนเข้าร่วม

Read more
ศอ.บต. มอบอุปกรณ์มวยให้กับค่ายมวยในอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาคร ตามโครงการ “ส่งเสริมกีฬามวยไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศอ.บต. มอบอุปกรณ์มวยให้กับค่ายมวยในอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาคร ตามโครงการ “ส่งเสริมกีฬามวยไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้”

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  เวลา 10.00 น. ที่ห้องโถง อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์มวยให้กับค่ายมวยในอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาคร โดยมีนายวินิจ อมรนรชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนค่ายมวยจากอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยเยาวชน

Read more
สมช. กอ.รมน. และ ศอ.บต.ร่วมบูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณปี 2558 ให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

สมช. กอ.รมน. และ ศอ.บต.ร่วมบูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณปี 2558 ให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4…

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  นายอนุสิษฐ คุณากร รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ตามคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีสำนักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ชี้แจงกรอบแนวทางการบูรณาการ มีตัวแทน 3 ฝ่าย...

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 10

(16-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานการศึกษาเอกชน...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 7

(14-08-57) ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณี ถูกหมาย พ.ร.ก. และ ป.วิอาญา...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 9

(06-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามสงขลาและสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 18

(04-08-57) รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบผู้ปกครอง นักเรียนพยาบาลยะลา ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 13

ข้าราชการ ศอ.บต. ถวายพระพร

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 45

เลขาธิการ ศอบต อวยพรวันรายอ ฮศ. 1435

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 16

(23-07-57) ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 21

(22-07-57) ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 23

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

9613575
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
13277
15225
82615
104622
760814
1068863
9613575

IP ของคุณ: 54.211.164.132