กรมศาสนา แจ้งขอให้ผู้แสวงบุญที่อยู่ในบัญชีสำรอง จำนวน 429 คน ที่ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจย์ ติดต่อกับผู้ประกอบการหรือ แซะห์ ที่ท่านสังกัด หรือ ตรวจสอบรายละเอียดได้ทุกวัน ทาง www.hajthailand.net ตลอด 24 ชั่งโมง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2422 8795 โทรสาร 0 2422 8797. ••• The Department of Religion informed the pilgrims who have a name in the spare list of 429 names and intending to perform Hajj. Please contact the operators or Shiekh or check the information directly through www.hajthailand.net 24 hours. Any questions please call 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada Jemaah Haji yang mempunyai nama dalam senarai nama pengganti seramai 429 orang yang bercadang untuk menunaikan Ibadat Haji. Sila hubungi dengan pengusaha atau Shiekh atau memeriksa maklumat setiap hari melalui www.hajthailand.net terus 24 jam. Segala soalan sila hubungi 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานฉลองสมโภชมูลนิธิตุ้ยบ๊วยเต็งเนี่ยง จังหวัดยะลา พร้อมดูแลคนไทยเชื้อสายจีนและอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนจีน

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานฉลองสมโภชมูลนิธิตุ้ยบ๊วยเต็งเนี่ยง จังหวัดยะลา พร้อมดูแลคนไทยเชื้อสายจีนและอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนจีน

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่มูลนิธิศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือมูลนิธิตุ้ยบ๊วยเต็งเนี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในงานฉลองสมโภชมูลนิธิตุ้ยบ๊วยเต็งเนี่ยง โดยมีนายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี  ประธานมูลนิธิตุ้ยบ๊วยเต็งเนี่ยง และกรรมการของมูลนิธิฯ ตลอดจนคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลาเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

Read more
ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเยาวชนบ้านจารังตาดง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หลังได้รับสนับสนุนเครื่องมือประกอบอาชีพทำไม้เฟอร์นิเจอร์ จนสามารถผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้หลากหลาย

ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเยาวชนบ้านจารังตาดง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หลังได้รับสนับสนุนเครื่องมือประกอบอาชีพทำไม้เฟอร์นิเจอร์ จนสามารถผลิตสินค้าเฟอร์…

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  ผศ.ปิยะ  กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนตามโครงการ สนับสนุนเครื่องมือประกอบอาชีพทำไม้เฟอร์นิเจอร์ ของ กลุ่มเยาวชนบ้านจารังตาดง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมได้มอบอินทผาลัม น้ำดื่ม ให้กับพี่น้องชาวมุสลิมและกลุ่มเยาวชนในเนื่องเทศกาลรอมฎอนอีกด้วย  

Read more
รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานศพนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณตลาดนัดในอำเภอยะหา จ.ยะลา

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานศพนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณตลาดนัดในอำเภอยะหา จ.ยะลา

     เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  เวลา 19.00 น.  ที่สำนักสงฆ์ช้างไห้ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  นายภาณุ  อุทัยรัตน์  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวสุธีรา เพชรจันทร์ อายุ 29 ปี ซึ่งเสียชีวิตเหตุจากคนร้ายใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะขับประกบยิงที่บริเวณตลาดนัด เยื้องกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา...

Read more
ศอ.บต.เชิญผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมฯ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและเตรียมตัวไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2557

ศอ.บต.เชิญผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมฯ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและเตรียมตัวไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำป…

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมด้วยนายอับดุลฮาลิม มินซาร์ ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 115คน เข้าร่วม

Read more
ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างอาชีพในตำบล จากโครงการ “1 ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ 1 ตำบล”

ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างอาชีพในตำบล จากโครงการ “1 ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ 1 ตำบล”

      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ห้องอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องมือและปิดโครงการ 1 ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ 1 ตำบล โดยมี นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยากรในโครงการฯ  และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน

Read more
ศอ.บต. สนับสนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ วัดสารวัน อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่ออนุรักษ์และปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้ดำรงอยู่คู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. สนับสนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ วัดสารวัน อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่ออนุรักษ์และปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้ดำรงอยู่คู่จังหวัดชายแดนภ…

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ วัดสารวัน (วัดลูตง) ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในการสร้างพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จำนวน 896,000 บาท ให้กับนายโอม เชื้อแหลม...

Read more
เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมรดน้ำศพ นางจิรพร วัฒนถือทำ ชาวอำเภอบันนังสตา ถูกคนยิงเสียชีวิตหน้าบ้านขณะขายของ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมรดน้ำศพ นางจิรพร วัฒนถือทำ ชาวอำเภอบันนังสตา ถูกคนยิงเสียชีวิตหน้าบ้านขณะขายของ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557  เวลา 15.00 น.  ที่วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ นางจิราพร วัฒนถือทำ อายุ 50 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวน ยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบขนาด จนเสียชีวิต ขณะขายของอยู่หน้าบ้าน ที่ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา...

Read more
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกัน เข้าวัดทำบุญในวันพระ ปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในหลักศีลธรรม

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกัน เข้าวัดทำบุญในวันพระ ปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในหลักศีลธรรม

     ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชนและเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจที่ตนนับถือ รวมทั้งเป็นการทะนุบำรุงศาสนาและพัฒนาให้เกิดความสุข มีคุณธรรม เห็นควรผ่อนปรนเวลาปฏิบัติงาน โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติธรรม ถือศีล 5 ถวายภัตตาหารเพลที่วัดในทุกวันพระ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. ในส่วนของศาสนาอิสลาม ได้เชิญร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาด (Sembahyang Jumat) ที่มัสยิดในวันทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.30 – 14.30...

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

(26/06/57) ศอ.บต. ปล่อยขบวนรถคาราวานอินทผลัมและชุดของขวัญ ตามโครงการ “รอมฎอน สันติสุข...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 49

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพูดคุยแนวทางการดำเนินชีวิตกับผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 17

ศอ.บต.จัดพระราชพิธีรับมอบอินทผลัมพระราชทาน สายสัมพันธ์แห่ง 2 กษัตริย์ ไทย - ซาอุดิอาระเบีย...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 25

เลขาธิการ ศอ บต อวยพรเดือนรอมฎอน

Category: TV Melayu
Views: 43

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 9 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557

Category: TV Melayu
Views: 31

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 7 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 20

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 5 ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 21

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 21

รายการมลายู ตอน ที่มาของภาษมลายูปัตตานี

Category: TV Melayu
Views: 64

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpo

ข่าวประชาสัมพันธ์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

8456710
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
7397
51220
7397
381112
672812
649435
8456710

IP ของคุณ: 54.227.77.237