Select Page

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) ที่บริเวณหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับมอบข้าวสาร จำนวน 300 ถุง จาก บริษัท สงวนไบโอ – เพาเวอร์ จำกัด                เพื่อส่งต่อให้กับชมรมครอบครัว ศอ.บต. เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ สุวรรณเกตุ  กรรมการผู้จัดการบริษัท สงวน ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้มอบ

นายธานินทร์ สุวรรณเกตุ เปิดเผยว่า การมอบข้าวสารให้กับชมรม ครอบครัว ศอ.บต. ในครั้งนี้      โดยนำข้าวสารที่มีคุณภาพ ขนาด 500 กรัม จำนวน 300 ถุง เพื่อให้ชมรม ครอบครัว ศอ.บต. ดำเนินการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำการส่งต่อข้าวสารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เปิดเผยว่า จากที่บริษัท สงวนไบโอ – เพาเวอร์ จำกัด ได้ประสานมายัง ศอ.บต. เพื่อจะมอบข้าวสารให้กับ ศอ.บต. นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณบริษัท สงวนไบโอ – เพาเวอร์ จำกัด ที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยข้าวสารที่ได้รับในครั้งนี้ ทางชมรม ครอบครัว ศอ.บต. จะนำไปร่วมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ หรือช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และลดค่าใช้จ่ายแก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ชมรม ครอบครัว ศอ.บต. จัดตั้งขึ้นโดย ข้าราชการในสังกัด ศอ.บต. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. พร้อมให้เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับชุมชน สังคม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าว / มะซัมรี สะนิ

ภาพ /สุฮัยมี มามะ

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.