Select Page

คำสั่ง

download-attachment id=”40013″ title=”ดาวน์โหลด : คำสั่ง 1179 การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. และการกำกับดูแลหน่วยงาน”
download-attachment id=”40015″ title=”ดาวน์โหลด : คำสั่ง 1286 การมอยหมายการปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองเลขาธิการ ศอ.บต. และการกำกับดูแลหน่วยงาน”

ประวัติความเป็นมา ศอ.บต. (คลิ๊ก)

 26,909 total views,  13 views today