Select Page

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลาประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสิงห์ยาลอ อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ผู้แทนประสัมพันธ์จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต. ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วม

ทั้งนี้จังหวัดยะลามีกำหนดจัดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 60 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2565 รวม 11 คืน 11 วัน ณ บริเวณรอบหลักเมืองยะลา และถนนสุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะที่ภายในงานจะมีการจัดร้านนาวากาชาด การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานของส่วนราชการ เอกชน การจำหน่ายสินค้ากว่า ๑๐๐ คูหา การประกวดธิดานิบง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และกิจกรรมบันเทิงจากเวทีกลางหลากหลายวัฒนธรรมทุกค่ำคืน อาทิ ศิลปินนักร้องชื่อดัง วงดนตรี มโนราห์ หนังตะลุง และการแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมาย แก่ผู้โชคดีที่ตักรางวัลจากร้านนาวากาชาด ตลอด ๑๑ วัน ๑๑ คืน ด้วย