Select Page
วันนี้ (20 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 เพื่อสดุดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต 183 ราย อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิพันธ์ บุญหลวง ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ร่วมพิธี เพื่อไว้อาลัยและสดุดีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ เป็นผู้สร้างคนเก่งเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นผู้ชี้แนะให้เด็กมีแนวคิดของตนเอง อาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่เชิดชู ยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคม จึงขอขอบคุณครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียสละและยืนหยัดในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่มาโดยตลอด ด้วยความกล้าหาญและอุดมการณ์อันแรงกล้า โดยเชื่อเสมอว่า พี่น้องเพื่อนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างแท้จริง การรำลึก คุรุวีรชนชายแดนใต้นับเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าของพี่น้องเพื่อนครูร่วมอาชีพในพื้นที่ ในการรำลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละอันใหญ่หลวงของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้วายชนม์ทั้ง 183 ราย อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ภายในพิธีที่จัดขึ้นครั้งนี้ คุรุวีรชนชายแดนใต้ที่เข้าร่วมงานใส่ชุดขาวดำ เพื่อไว้อาลัยกับการจากไปและความเสียสละของบุคลากรทางการศึกษาผู้ล่วงลับ พร้อมกล่าวสดุดีและวางดอกไม้ไว้อาลัย และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อรำลึกถึงวีรชนชายแดนใต้ 183 ราย
 
ข่าว/อามีเนาะ อุเซ็ง
ภาพ/มัสลัน ตาเฮร์
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.