Select Page

วันนี้ (19 มกราคม 2565) เวลา 14.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่บ้านเจาะกลาดี หมู่ที่ 8 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบบ้านจำนวน 2 หลังให้กับครอบครัวของ ด.ช. ต่วนมุกตารุดดีน ดอเลาะ และครอบครัวของ ด.ญ. นุรรอยยาน อาบู ซึ่ง 2 ครอบครัวดังกล่าวเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย และมีฐานะยากจนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กลุ่มรักษ์บ้านเกิด หินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด และกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ร่วมกัน ขายขนมจีน อบแห้ง พร้อมน้ำยาสำเร็จรูป และน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมบริจาคเพื่อสร้างบ้านให้กับ 2 ครอบครัวดังกล่าว

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ที่ได้ลงพื้นที่ เราจะเห็นได้ว่า ยังมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่มีฐานะยากจนยังมีอีกหลายครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคม ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลอย่างเต็มที่ วันนี้ ศอ.บต. ในฐานนะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ เรามาร่วมเติมเต็ม เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเดินหน้าไปอย่างราบรื่น และบรรยากาศในวันนี้รู้สึกอบอุ่นมาก มีหลายส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ที่ยินดีมากที่สุดในวันนี้คือ การที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาช่วยเหลือ จากกลุ่มร่วมด้วยช่วยกัน และกลุ่มรักษ์บ้านเกิด กลุ่มสตรี กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจทำให้เห็นว่า ถ้าเรารวมหัวใจเป็น 1 เดียว เราจะสามารถคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขได้อย่างรวดเร็ว และขอสัญญาเสมอว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน ทุกปัญหาเราต้องร่วมกันแก้ไขให้ได้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุขตลอดไป

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรม เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่นในพื้นที่ จำนวน 20 คน มอบของขวัญวันเด็ก จำนวน 450 ชิ้น ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งมอบให้กับสื่อมวลชน เพื่อเป็นตัวแทนในการนำไปมอบให้เด็กๆที่มีฐานะยากจนในกิจกรรมสัญจร ณ บนดอยในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้น เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน 130 ทุน แก่เด็กกำพร้า และยากจน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา และมอบไฟ LED เพื่อใช้ในงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด ตาชี ให้ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ไปติดตั้งเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่นักท่องเที่ยวที่มาชมความสวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย

หลังจากพิธีเสร็จสิ้นแล้ว เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้พูดคุยให้ขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมมอบของขวัญในกิจกรรมวันเด็กย้อนหลัง โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้อวยพรให้น้องๆทุกคนเป็นคนดีของพ่อแม่ คนดีของทุกคน และรู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม