Select Page

วันนี้ (19 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการส่วนพระองค์ และพระราชทานผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทนพระองค์ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ให้กับตัวแทนเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ โดยมี นายดอเล๊าะอาลี สาแม ผู้แทนชุมชนบ้านควน ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา นายมาหามะ อับดุลเล๊าะ ผู้แทนชุมชนบ้านยาเด๊ะ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นางดรุณี พัฒนจินดา ผู้แทนชุมชนฝายลำพะยา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา และนายสามารถ ละกะเต๊บ ผู้แทนบ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามพระราชประสงค์ต่อไป

สำหรับการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในครั้งนี้ ข้าราชการ บุคลากรภายใน ศอ.บต. รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่พสกนิกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าว/อามีเนาะ อุเซ็ง
ภาพ/มัสลัน ตาเฮร์
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.