Select Page

วันนี้ (13 มกราคม 2565) ที่ เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในโอกาสครบรอบปีที่ 15 และพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และกำลังพลทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดตั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2549 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 15 นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลึกถึงความมุ่งมั่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อความสิริมงคล แก่หน่วยงานและกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าอีกด้วย

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบวัตถุมงคล ให้แก่กำลังพลที่มาร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป