Select Page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ตามพัฒนาการของสื่อแต่ประเภทจำนวน 5 แห่ง ตามกิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวทางพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียนสู้ครัวบ้าน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง