ศอ.บต.รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับ ปวช. สาขาเกษตรทั่วไป (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย) จำนวน 20 ทุน รับผู้จบชั้น ม. 3 เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2557 สมัครได้ที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0-7327-4471,0-7320-3883 หรือเว็บไซต์ ศอ.บต. www.sbpac.go.th ••• SBPAC provides agricultural diploma scholarships (student exchange scholarships with students from Indonesia) 20 scholarships for students who have completed Mattayom 3. From now until 30th April, 2014. The Office of Policy Coordination and Education, Religion and Culture, SBPAC. Tel. 0-7327-4471, 0-7320-3883 www.sbpac.go.th ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan menyediakan biasiswa peringkat diploma pertanian (biasiswa pelajar pertukaran dengan pelajar dari Indonesia) 20 biasiswa bagi pelajar yang telah tamat Mattayom 3. sejak hari ini hingga tanggal 30 April 2014. Pejabat penyelarasan dasar, agama dan budaya, SBPAC. Tel 0-7327-4471, 0-7320-3883 atau www.sbpac.go.th ••• ••• กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. แจ้งเตือนพี่น้องมุสลิม อย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟรี หากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้ สามารถแจ้งเบาะแส หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้ที่ กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. โทรศัพท์ 0-7327-4715 สายด่วน 1880 ••• Office of Hajj Affairs, SBPAC warned the Muslims that do not be deceived by those who collect fees to fulfill their Hajj free. If found guilty of such things or any question concerning Hajj Pilgrimage, please contact the Office of Hajj Affairs Office, SBPAC Tel 0-7327-4715, hotline 1880. ••• Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan memberi peringatan kepada para Muslim bahawa jangan tertipu oleh sesiapa yang memungut yuran untuk menunai ibadat Haji dengan percuma. Jika didapati bersalah dengan perkara tersebut atau soalan berkenaan Haji sila hubungi kepada Pejabat Haji di Pejabat Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan. Tel 0-7327-4715, hotline 1880.ศอ.บต. นำผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติ (MIHAS 2014 ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 9-12 เมษายน 2557นี้ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์บริการของสมาคมผู้ประกอบการอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย ••• SBPAC brings entrepreneurs from the southern border provinces attending International Halal Showcase (MIHAS 2014) in Kuala Lumpur, Malaysia from 9 to 12 April 2014 along with the opening ceremony of the association of Thai food entrepreneurs in Malaysia. ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan membawa pengusaha tempatan menghadiri Pameran Halal Antarabangsa (MIHAS 2014) di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 9 -12 April 2014 ini dan bersama dengan majlis perasmian kopersasi persatuan usahawan makanan Thai di Malaysia.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
ก่อนหน้า ถัดไป
รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในตำบลเฉลิม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนต่างๆ ภายในตำบล

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในตำบลเฉลิม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนต่างๆ ภายในตำบล

     เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น.  ที่สนามกีฬาตาดีกาบ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในตำบลเฉลิม ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีนายอับดุลมานะ บือราเฮง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม พนักงานส่วนตำบลเฉลิม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

อ่านต่อ
ศอ.บต.เร่งพัฒนายกระดับผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้ เน้นสินค้าคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคาเป็นธรรม ตั้งเป้ายอดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศปีนี้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ศอ.บต.เร่งพัฒนายกระดับผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้ เน้นสินค้าคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคาเป็นธรรม ตั้งเป้ายอดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศปีนี้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน…

     เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถง อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายบุญธรรม มุณีกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการของดีชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ปี 2557 ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้  โดยมี นายจักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวกอง...

อ่านต่อ
ศอ.บต.เตรียมการจัดรายการวิทยุสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ปี 2557 เน้นเนื้อหาสาระที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ไปฮัจญ์และญาติ เริ่มปลายเดือนเมษายนนี้ถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า ทาง สวท. 5 จชต.และเครือข่ายวิทยุชุมชนในพื้นที่

ศอ.บต.เตรียมการจัดรายการวิทยุสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ปี 2557 เน้นเนื้อหาสาระที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ไปฮัจญ์และญาติ เริ่มปลายเดือนเมษายนนี…

     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมร้านอาหารพัฒนาบุฟเฟห์ อ.เมือง จ.ยะลา นายอภิรัฐ  สะมะแอ ที่ปรึกษาเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายกิจการฮัจญ์  เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติการการดำเนินรายการวิทยุ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต.” ประจำปี 2557 โดยมี ผู้จัดรายการวิทยุ คณะวิทยากร นักวิชาการ ตัวแทนคณะกรรมการอิสลาม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานและผู้ดำเนินรายการวิทยุสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ประจำปี 2557...

อ่านต่อ
เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีครบวาระ

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีครบวาระ

     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 11.30 น.  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีครบวาระ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอาซิส...

อ่านต่อ
รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น.  ที่โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัด นราธิวาส ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานทางด้านเยียวยา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือเยียวยาอำเภอ ประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 13 อำเภอ (เมือง นราธิวาส  ตากใบ...

อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดแถลงข่าว “มหกรรมรวมพลังคนรักษ์รถ รักยะลา ปี 2557 ครั้งที่ 3” เพื่อรณรงค์ให้จดทะเบียนและใช้ป้ายยะลา/เบตง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดแถลงข่าว “มหกรรมรวมพลังคนรักษ์รถ รักยะลา ปี 2557 ครั้งที่ 3” เพื่อรณรงค์ให้จดทะเบียนและใช้ป้ายยะลา/เบตง

     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แถลงข่าว “มหกรรมรวมพลังคนรักษ์รถ รักยะลา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3” โดยมี นางธัญลักษณ์ ชโลธรสุทธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พันตำรวจเอกประยงค์ โคตรสาขา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้ประกอบการรถยนต์ในจังหวัดยะลา...

อ่านต่อ
องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “มุมมองการเมืองและการบริหาร (บ้านเรา) ในอนาคต” เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ

องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “มุมมองการเมืองและการบริหาร (บ้านเรา) ในอนาคต” เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.  ที่ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองการเมืองและการบริหาร (บ้านเรา) ในอนาคต” ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาพันธ์เสริมสร้างความยุติธรรมและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สย.พต.) และชมรมรักยุติธรรมและพัฒนาสลาตัน  พร้อมด้วย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร...

อ่านต่อ
เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ การสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ เป็นการสร้างจุดแข็งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ การสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ เป็นการสร้างจุดแข็งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ที่มัสยิดอัลฟุรกอน บ้านไอปาแย ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2557 โดยมีพลตำรวจตรีพัฒนวุธ อังคะนาวิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนนายอำเภอเจาะไอร้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับหน่วยกำลังในพื้นที่...

อ่านต่อ
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ก่อนหน้า ถัดไป
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. เวลาละหมาด
 3. ราคาทองคำ
 4. ทีวีออนไลน์/เว็บลิงค์ต่างๆ
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 5 ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 3

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 1

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 5

รายการมลายู ตอน ที่มาของภาษมลายูปัตตานี

Category: TV Melayu
Views: 23

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 11

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 16

รายการ Merantau (พเนจร) ตอนที่ 3 Ujian (บททดสอบ) ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 10.00 - 11.00 น. ช่อง 11 ยะลา

Category: TV Melayu
Views: 43

รายการ PENTU TERBUKA ตอน กุรบาน ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดยะลา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา...

Category: TV Melayu
Views: 41

รายการ PENTU TERBUKA ตอน กุรบานออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดยะลาทุกวันพฤหัสบดี เวลา...

Category: TV Melayu
Views: 31

ผู้บริหาร

banner placeofworship banner tisisbanner korpobanner servey

ข่าวประชาสัมพันธ์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

5821801
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
14959
42139
171072
200298
708529
934279
5821801

IP ของคุณ: 23.23.67.57