กรมศาสนา แจ้งขอให้ผู้แสวงบุญที่อยู่ในบัญชีสำรอง จำนวน 429 คน ที่ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจย์ ติดต่อกับผู้ประกอบการหรือ แซะห์ ที่ท่านสังกัด หรือ ตรวจสอบรายละเอียดได้ทุกวัน ทาง www.hajthailand.net ตลอด 24 ชั่งโมง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2422 8795 โทรสาร 0 2422 8797. ••• The Department of Religion informed the pilgrims who have a name in the spare list of 429 names and intending to perform Hajj. Please contact the operators or Shiekh or check the information directly through www.hajthailand.net 24 hours. Any questions please call 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada Jemaah Haji yang mempunyai nama dalam senarai nama pengganti seramai 429 orang yang bercadang untuk menunaikan Ibadat Haji. Sila hubungi dengan pengusaha atau Shiekh atau memeriksa maklumat setiap hari melalui www.hajthailand.net terus 24 jam. Segala soalan sila hubungi 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
ศอ.บต.เชิญปลัดอำเภอเร่งหารือและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งในพื้นที่ จชต.

ศอ.บต.เชิญปลัดอำเภอเร่งหารือและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งในพื้นที่ จชต.

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี   ว่าที่ ร้อยตรีเลิศเกียรติ...

Read more
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557  เวลา 10.00 น.  ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายสังคมและจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ต.พัฒนวุธ...

Read more
ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เพื่อตอบแทนที่ได้เสียสละและสร้างความดีเพื่อบ้านเมือง

ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เพื่อตอบแทนที่ได้เสียสละและสร้างความดีเพื่อบ้านเมือง

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.30  ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  นายภาณุ อุทัยรัตน์  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับอิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในช่วงเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี อิหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี  นายสมโภช สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมละหมาดตะรอเวียะห์ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ

Read more
ชาวยะลาทำบุญตักบาตรพระ 109 รูป และถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนใต้

ชาวยะลาทำบุญตักบาตรพระ 109 รูป และถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนใต้

      เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 น.  บริเวณลานด้านหน้าศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีตักบาตรพระ 109 รูป โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพลตรีเกษม ธนาภรณ์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า...

Read more
ศอ.บต. ร่วมกับกอ.รมน ภาค 4 สน. จัดมังคุดจากชายแดนใต้ถึงมือพี่น้อง กทม.แล้ว ภายใต้งาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ยิ้มรับความสุขกันถ้วนหน้า

ศอ.บต. ร่วมกับกอ.รมน ภาค 4 สน. จัดมังคุดจากชายแดนใต้ถึงมือพี่น้อง กทม.แล้ว ภายใต้งาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ยิ้มรับความสุขกันถ…

      หลังจากที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การนำของ  นายภาณุ อุทัยรัตน์  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ภายใต้การนำของพลโทวลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกันจัดงานปล่อยขบวนคาราวานมังคุด “น้ำใจจากชายแดนใต้สู่พี่น้องชาว กทม.” โดยได้มีการปล่อยคาราวานมังคุดจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา...

Read more
ศอ.บต. ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบอินทผาลัม พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ เพื่อใช้ในพิธีการเปิดบวชห่วงเดือนรอมฎอน

ศอ.บต. ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบอินทผาลัม พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ เพื่อใช้ในพิธีการเปิดบวชห่วงเดือนรอมฎอน

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น.  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบอินทผาลัม ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4 สน.) เพื่อพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ เพื่อใช้ในพิธีการเปิดบวชในช่วงเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ประจำปี 2557

Read more
ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข

ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการประจำอำเภอ (ศปก.อ.) เข้าร่วมประชุม

Read more
ศอ.บต.และ กอรมน.ภาค 4 สน. ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานน้ำใจจากพี่น้องชายแดนใต้สู่พี่น้อง กทม.ส่งมอบมังคุดเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต.และ กอรมน.ภาค 4 สน. ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานน้ำใจจากพี่น้องชายแดนใต้สู่พี่น้อง กทม.ส่งมอบมังคุดเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น.  ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวาน “โครงการมังคุดเพื่อสันติสุขสำหรับรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557” จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับมัสยิดต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

(23-07-57) ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 1

(22-07-57) ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 8

(11/07/57) บรรยากาศวันอาสาฬหบูชาในจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 7

(26/06/57) ศอ.บต. ปล่อยขบวนรถคาราวานอินทผลัมและชุดของขวัญ ตามโครงการ “รอมฎอน สันติสุข...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 75

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพูดคุยแนวทางการดำเนินชีวิตกับผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 27

ศอ.บต.จัดพระราชพิธีรับมอบอินทผลัมพระราชทาน สายสัมพันธ์แห่ง 2 กษัตริย์ ไทย - ซาอุดิอาระเบีย...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 36

เลขาธิการ ศอ บต อวยพรเดือนรอมฎอน

Category: TV Melayu
Views: 48

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 9 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557

Category: TV Melayu
Views: 41

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 7 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 23

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

ข่าวประชาสัมพันธ์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

8747453
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
2900
15887
87130
211010
963555
649435
8747453

IP ของคุณ: 54.197.218.127