••• กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. แจ้งเตือนพี่น้องมุสลิม อย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟรี หากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้ สามารถแจ้งเบาะแส หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้ที่ กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. โทรศัพท์ 0-7327-4715 สายด่วน 1880 ••• Office of Hajj Affairs, SBPAC warned the Muslims that do not be deceived by those who collect fees to fulfill their Hajj free. If found guilty of such things or any question concerning Hajj Pilgrimage, please contact the Office of Hajj Affairs Office, SBPAC Tel 0-7327-4715, hotline 1880. ••• Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan memberi peringatan kepada para Muslim bahawa jangan tertipu oleh sesiapa yang memungut yuran untuk menunai ibadat Haji dengan percuma. Jika didapati bersalah dengan perkara tersebut atau soalan berkenaan Haji sila hubungi kepada Pejabat Haji di Pejabat Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan. Tel 0-7327-4715, hotline 1880.ศอ.บต. นำผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติ (MIHAS 2014 ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 9-12 เมษายน 2557นี้ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์บริการของสมาคมผู้ประกอบการอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย ••• SBPAC brings entrepreneurs from the southern border provinces attending International Halal Showcase (MIHAS 2014) in Kuala Lumpur, Malaysia from 9 to 12 April 2014 along with the opening ceremony of the association of Thai food entrepreneurs in Malaysia. ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan membawa pengusaha tempatan menghadiri Pameran Halal Antarabangsa (MIHAS 2014) di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 9 -12 April 2014 ini dan bersama dengan majlis perasmian kopersasi persatuan usahawan makanan Thai di Malaysia.
A+ A A-
ภาพข่าวและกิจกรรม

ภาพข่าวและกิจกรรม (587)

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเอาชนะการศึกษาได้ การจะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อาวุธที่สำคัญ คือ ความรู้ที่ต้องควบคู่ไปกับความดี

23 16      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น.  ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 12 จังหวัดยะลา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะกับกลุ่มอาจารย์เอกชนสอนศาสนาในการประชุมชี้แจงเรื่องงบประมาณโครงการสถาบันศึกษาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างสุขลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะ จำนวน 200 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (เทพา จะนะ สะบ้าย้อย และนาทวี) โดยมีนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โต๊ะครู และอาจารย์เอกชนสอนศาสนากว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมมีนายอับดุลอาซิส ยานยา นายกสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อ

การแถลงข่าวจัดแสดง “กายกรรมคณะอี้หลินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน” เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

23 11      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 13.30  น.  ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธีรนันท์ วงศ์หล่อ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ นายสมนึก ถิ่นทอง ผู้นำกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตลอดจนกงสุลใหญ่ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน นายกสมาคมห้าสมาคมจีน นายกสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวการจัดแสดงกายกรรมคณะอี้หลินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอบจ.สงขลา ร่วมกับโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ ห้าสมาคมจีนสงขลา มูลนิธิสงขลาวิทยามูลนิธิ และสมาคมศิษย์เก่าสงขลามูลนิธิ

อ่านต่อ

“วันนาบุญรำลึก” ณ วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง

24 01      เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คับคั่งด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดงาน “วันนาบุญรำลึก” โดยมีพระธรรมสุทธิมงคล (หลวงพ่อฉิ้น) เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดยะลาจำนวนมากจากวัดเวฬุวัน วัดนิโรธสังฆาราม วัดยะหาประชาราม วัดเนรัญชราวาส วัดดิตถมงคล และวัดวชิรปราการ เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่“พระวิชัย ปานบุญ และสามเณรเจตศักดิ์ หนูสังข์” ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 จึงได้กำหนดบำเพ็ญกุศลครบรอบ 10 ปี   โดยมีพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการพุทธศาสนา จังหวัดยะลา พุทธบริษัท และครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าร่วมในพิธีและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร

อ่านต่อ

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา จัดงานเลี้ยงฉลองวันตรุษจีน 2014 สานสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน

23 06      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 19.00 น.  ที่โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฯพณฯ จัง จิ้น สง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เปิดงานเลี้ยงฉลองวันตรุษจีน 2014 โดยมีพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตัวแทนสมาคมจากมูลนิธิต่างๆ พี่น้องที่เดินทางมาจากประเทศจีน และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา) ร่วมงานมากกว่า 3,000 คน   โดยภายในงานมีการแสดงดนตรี ขับร้องเพลงและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างไทยจีนด้วย

อ่านต่อ

ศอ.บต. เน้นการดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย โดยให้ความสำคัญห่วงใยเด็ก เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เตรียมรับ AEC และอนาคตของ จชต.

23 01      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ชมรมอิหม่าม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบจักรยานแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นาวาโทอมร ควรหาเวช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 32 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารงานยุติธรรม

อ่านต่อ

เลขาธิการ ศอ.บต. ห่วงใยเด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเน้นพัฒนาระบบการศึกษา

22 01      เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. ที่ห้องโถงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการและผู้แทนจากสำนักการศึกษาเอกชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ) มีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน นอกจากนี้นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นตัวแทนในการมอบจักรยานให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน เพื่อไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ยากไร้ เด็กกำพร้า ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ และนักเรียนในโรงเรียนทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 555 คัน

อ่านต่อ

ศอ.บต. ผลักดัน ตั้งบริษัทกลาง รวบรวมกระจายสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้บริโภค

20 08      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือและคัดเลือกสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าฮาลาล โดยมีนายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผอ.สำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นายประชา ศิริไชย กรรมการผู้จัดการยะลาเซเว่น ผู้ช่วยไปรษณีย์เขต 9 พาณิชย์จังหวัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี นายกสมาคมต้มยำกุ้งและผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 80 คน

อ่านต่อ

รองเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะกรรมการชาวบ้าน ได้ร่วมกันเยี่ยมเยียนติดตามการดำเนินงานโครงการเฮาะกีตอ (AAR) เพื่อเด็กกำพร้า หญิงหม้าย และผู้นำศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

19 01      เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2557  เวลา 10.30 น. ผศ.ปิยะ  กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะกรรมการชาวบ้าน ได้ร่วมกันเยี่ยมเยียนติดตามการดำเนินงานโครงการเฮาะกีตอ (AAR) เพื่อเด็กกำพร้า หญิงหม้าย และผู้นำศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

อ่านต่อ

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานศพชาวบ้านที่เสียชีวิตบริเวณตลาดนัดท่ากุโบร์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พร้อมดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่

20 05      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น.  ที่วัดสุนันทาราม (วัดน้ำดำ) ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานรดน้ำศพและวางพวงหรีดให้กับนางทุม เหล็กเพชร อายุ 50 ปี และนายคล่อง บุญกาญจน์   อายุ 46 ปี ชาวบ้านที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณตลาดนัดท่ากุโบร์ ถนนชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 เวลาประมาณ 10.00 น.ที่ผ่านมา โดยมีนายเอก ยังอภัยย์ ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ข้าราชการ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และชาวบ้านร่วมรดน้ำศพ  แสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

นักเรียน ครู สถานศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตื่นตัวเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

21 01      เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น.  ที่ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธิ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียนแลกเปลี่ยน จากโรงเรียน SMA Negeni 3 Malang ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 25 คน นำโดย Drs. Basuki APP., M.Pd. รองผู้อำนวยการโรงเรียน SMA Negeni 3 Malang   และนางสาวอารีนา นิละ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Malang (UMM) ประเทศอินโดนีเซีย  พร้อมด้วยนายไพศาล ตอยิป ผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  จังหวัดนราธิวาส  นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

อ่านต่อ
สมัครรับ RSS feed

ผู้บริหาร

banner placeofworship banner tisisbanner korpobanner servey

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

5692131
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
2147
39255
41402
200298
578859
934279
5692131

IP ของคุณ: 54.205.160.82