ศอ.บต.รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับ ปวช. สาขาเกษตรทั่วไป (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย) จำนวน 20 ทุน รับผู้จบชั้น ม. 3 เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2557 สมัครได้ที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0-7327-4471,0-7320-3883 หรือเว็บไซต์ ศอ.บต. www.sbpac.go.th ••• SBPAC provides agricultural diploma scholarships (student exchange scholarships with students from Indonesia) 20 scholarships for students who have completed Mattayom 3. From now until 30th April, 2014. The Office of Policy Coordination and Education, Religion and Culture, SBPAC. Tel. 0-7327-4471, 0-7320-3883 www.sbpac.go.th ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan menyediakan biasiswa peringkat diploma pertanian (biasiswa pelajar pertukaran dengan pelajar dari Indonesia) 20 biasiswa bagi pelajar yang telah tamat Mattayom 3. sejak hari ini hingga tanggal 30 April 2014. Pejabat penyelarasan dasar, agama dan budaya, SBPAC. Tel 0-7327-4471, 0-7320-3883 atau www.sbpac.go.th ••• ••• กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. แจ้งเตือนพี่น้องมุสลิม อย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟรี หากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้ สามารถแจ้งเบาะแส หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้ที่ กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. โทรศัพท์ 0-7327-4715 สายด่วน 1880 ••• Office of Hajj Affairs, SBPAC warned the Muslims that do not be deceived by those who collect fees to fulfill their Hajj free. If found guilty of such things or any question concerning Hajj Pilgrimage, please contact the Office of Hajj Affairs Office, SBPAC Tel 0-7327-4715, hotline 1880. ••• Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan memberi peringatan kepada para Muslim bahawa jangan tertipu oleh sesiapa yang memungut yuran untuk menunai ibadat Haji dengan percuma. Jika didapati bersalah dengan perkara tersebut atau soalan berkenaan Haji sila hubungi kepada Pejabat Haji di Pejabat Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan. Tel 0-7327-4715, hotline 1880.ศอ.บต. นำผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติ (MIHAS 2014 ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 9-12 เมษายน 2557นี้ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์บริการของสมาคมผู้ประกอบการอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย ••• SBPAC brings entrepreneurs from the southern border provinces attending International Halal Showcase (MIHAS 2014) in Kuala Lumpur, Malaysia from 9 to 12 April 2014 along with the opening ceremony of the association of Thai food entrepreneurs in Malaysia. ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan membawa pengusaha tempatan menghadiri Pameran Halal Antarabangsa (MIHAS 2014) di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 9 -12 April 2014 ini dan bersama dengan majlis perasmian kopersasi persatuan usahawan makanan Thai di Malaysia.
A+ A A-
ภาพข่าวและกิจกรรม

ภาพข่าวและกิจกรรม (593)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นสร้างอนาคตด้วยการส่งเสริมการศึกษา

23 05       หลังจากเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในโรงเรียนบ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส แรงระเบิดทำให้จักรยานของนักเรียนได้รับความเสียหาย ซึ่งในวันนี้ (27 มกราคม 2557 เวลา 14.30 น.) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางให้กำลังใจกับนักเรียน ครู และชาวบ้าน พร้อมทั้งมอบจักรยานให้กับนักเรียนเป็นจำนวน 26 คัน ในโครงการ “ปั่นใจรักน้ำใจจาก ศอ.บต.สู่โรงเรียนบ้านจูโวะ” พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสันติ มะลิขาว รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมในงาน โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเจาะไอร้อง นายกูดอรอแม ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจูโวะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ศูนย์เครือข่ายครู นักเรียน และชาวบ้านในอำเภอเจาะไอร้องร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางการแสดง 2 วัฒนธรรม คือ การแสดงรำกลองยาว จากพี่น้องไทยพุทธและการแสดงร้องเพลงประสานเสียงอนาซีดของพี่น้องมุสลิม ร่วมสร้างสีสันภายในงาน ซึ่งในทันทีที่ได้รับจักรยาน เด็กๆต่างปั่นจักรยานเล่นภายในโรงเรียน บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ

อ่านต่อ

เลขาธิการศอ.บต. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พระยาน ขันติธัมโม ที่มรณภาพจากเหตุคนร้ายวางระเบิดที่ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

27 01      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ที่วัดศรีสุดาจันทร์ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พระปลัดธีรวัฒน์ธิรธรรมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีฌาปนกิจศพพระยาน ขันติธัมฺโม ซึ่งมรณภาพ หลังคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ทหารชุดรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์ออกบิณฑบาตในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ประธานฝ่ายฆราวาส) ได้นำผ้าไตรจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ร่วมในการทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระยาน ขันติธัมโม โดยมีพลตำรวจตรีสันติ  มะลิขาว  รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้     เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ประชาชนและพระสงฆ์จากในและนอกพื้นที่  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

เปิดเวทีสื่อ “วิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจร” ชาวบ้านคึกคัก ทุกหน่วยในพื้นที่ เข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

23 33      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 10.00  ที่ มัสยิดกอสูลอีบาดะห์(บ้านบือซู) ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สำนักสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.กร ปราชญ์นคร ผู้อำนวยการ นายสมนึก ฉีดเสน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ศอ.บต. จัดกิจกรรม วิทยุศอ.บต.สัมพันธ์ สัญจร มีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรณ์ นายอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม บริการสังคมและพัฒนามัสยิด มีนายมะรอนิง เจ๊ะสมอเจ๊ะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดกอสูลอีบาดะห์ (บ้านบือซู) และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.ยะลา ได้นำทีมมา พัฒนามัสยิดร่วมกับประชาชนในพื้นที่

อ่านต่อ

รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบนโยบายการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.

23 29      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.20 น. ที่สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา  จำนวนกว่า  50 คน

อ่านต่อ

ศอ.บต. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยะลา อบรมวิชาชีพ 1 ร้าน ซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 ตำบล เพื่อส่งเสริมการมีงานทำภายใต้ 4 มิติการแก้ไขปัญหา

23 25      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม     ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคยะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ 1 ร้าน ซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 ตำบล ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2557  โดยมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  พร้อมด้วย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    นายณรงค์ ปานเพ็ชร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค  ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

เลขาธิการศอ.บต. ร่วมงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย

23 21      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น.  ณ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้      ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5 โดยมีนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ดร.มะรอนิง สาแลมิง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี อิหม่าม ผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ผู้จัดการแผนงานส่งเสริมสุขภาพสุขภาวะมุสลิมไทยเป็นประธานในการจัดงาน และทันตแพทย์กฤษฎา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นประธาน

อ่านต่อ

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเอาชนะการศึกษาได้ การจะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อาวุธที่สำคัญ คือ ความรู้ที่ต้องควบคู่ไปกับความดี

23 16      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น.  ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 12 จังหวัดยะลา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะกับกลุ่มอาจารย์เอกชนสอนศาสนาในการประชุมชี้แจงเรื่องงบประมาณโครงการสถาบันศึกษาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างสุขลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะ จำนวน 200 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (เทพา จะนะ สะบ้าย้อย และนาทวี) โดยมีนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โต๊ะครู และอาจารย์เอกชนสอนศาสนากว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมมีนายอับดุลอาซิส ยานยา นายกสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อ

การแถลงข่าวจัดแสดง “กายกรรมคณะอี้หลินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน” เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

23 11      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 13.30  น.  ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธีรนันท์ วงศ์หล่อ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ นายสมนึก ถิ่นทอง ผู้นำกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตลอดจนกงสุลใหญ่ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน นายกสมาคมห้าสมาคมจีน นายกสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวการจัดแสดงกายกรรมคณะอี้หลินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอบจ.สงขลา ร่วมกับโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ ห้าสมาคมจีนสงขลา มูลนิธิสงขลาวิทยามูลนิธิ และสมาคมศิษย์เก่าสงขลามูลนิธิ

อ่านต่อ

“วันนาบุญรำลึก” ณ วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง

24 01      เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คับคั่งด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดงาน “วันนาบุญรำลึก” โดยมีพระธรรมสุทธิมงคล (หลวงพ่อฉิ้น) เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดยะลาจำนวนมากจากวัดเวฬุวัน วัดนิโรธสังฆาราม วัดยะหาประชาราม วัดเนรัญชราวาส วัดดิตถมงคล และวัดวชิรปราการ เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่“พระวิชัย ปานบุญ และสามเณรเจตศักดิ์ หนูสังข์” ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 จึงได้กำหนดบำเพ็ญกุศลครบรอบ 10 ปี   โดยมีพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการพุทธศาสนา จังหวัดยะลา พุทธบริษัท และครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าร่วมในพิธีและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร

อ่านต่อ

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา จัดงานเลี้ยงฉลองวันตรุษจีน 2014 สานสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน

23 06      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 19.00 น.  ที่โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฯพณฯ จัง จิ้น สง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เปิดงานเลี้ยงฉลองวันตรุษจีน 2014 โดยมีพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตัวแทนสมาคมจากมูลนิธิต่างๆ พี่น้องที่เดินทางมาจากประเทศจีน และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา) ร่วมงานมากกว่า 3,000 คน   โดยภายในงานมีการแสดงดนตรี ขับร้องเพลงและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างไทยจีนด้วย

อ่านต่อ
สมัครรับ RSS feed

ผู้บริหาร

banner placeofworship banner tisisbanner korpobanner servey

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

5829989
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
23147
42139
179260
200298
716717
934279
5829989

IP ของคุณ: 54.226.120.183