ศอ.บต.รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับ ปวช. สาขาเกษตรทั่วไป (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย) จำนวน 20 ทุน รับผู้จบชั้น ม. 3 เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2557 สมัครได้ที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0-7327-4471,0-7320-3883 หรือเว็บไซต์ ศอ.บต. www.sbpac.go.th ••• SBPAC provides agricultural diploma scholarships (student exchange scholarships with students from Indonesia) 20 scholarships for students who have completed Mattayom 3. From now until 30th April, 2014. The Office of Policy Coordination and Education, Religion and Culture, SBPAC. Tel. 0-7327-4471, 0-7320-3883 www.sbpac.go.th ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan menyediakan biasiswa peringkat diploma pertanian (biasiswa pelajar pertukaran dengan pelajar dari Indonesia) 20 biasiswa bagi pelajar yang telah tamat Mattayom 3. sejak hari ini hingga tanggal 30 April 2014. Pejabat penyelarasan dasar, agama dan budaya, SBPAC. Tel 0-7327-4471, 0-7320-3883 atau www.sbpac.go.th ••• ••• กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. แจ้งเตือนพี่น้องมุสลิม อย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟรี หากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้ สามารถแจ้งเบาะแส หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้ที่ กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. โทรศัพท์ 0-7327-4715 สายด่วน 1880 ••• Office of Hajj Affairs, SBPAC warned the Muslims that do not be deceived by those who collect fees to fulfill their Hajj free. If found guilty of such things or any question concerning Hajj Pilgrimage, please contact the Office of Hajj Affairs Office, SBPAC Tel 0-7327-4715, hotline 1880. ••• Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan memberi peringatan kepada para Muslim bahawa jangan tertipu oleh sesiapa yang memungut yuran untuk menunai ibadat Haji dengan percuma. Jika didapati bersalah dengan perkara tersebut atau soalan berkenaan Haji sila hubungi kepada Pejabat Haji di Pejabat Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan. Tel 0-7327-4715, hotline 1880.ศอ.บต. นำผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติ (MIHAS 2014 ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 9-12 เมษายน 2557นี้ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์บริการของสมาคมผู้ประกอบการอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย ••• SBPAC brings entrepreneurs from the southern border provinces attending International Halal Showcase (MIHAS 2014) in Kuala Lumpur, Malaysia from 9 to 12 April 2014 along with the opening ceremony of the association of Thai food entrepreneurs in Malaysia. ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan membawa pengusaha tempatan menghadiri Pameran Halal Antarabangsa (MIHAS 2014) di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 9 -12 April 2014 ini dan bersama dengan majlis perasmian kopersasi persatuan usahawan makanan Thai di Malaysia.
A+ A A-

เลขาธิการ ศอ.บต.ระบุสถาบันปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและสถานที่หลอมรวมจิตใจของชุมชน

20131001 06

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ที่สถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์ บ้านปาแดปูซู หมู่ที่ 4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมงานการบริจาคเงินเพื่อปรับปรุง สร้างสถาบันการศึกษาปอเนาะ โดยมี ผู้นำศาสนา โต๊ะครู อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น บาบอ เด็กนักเรียน รวมถึงชาวบ้านในอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กว่า 1,000 คน ร่วมให้การต้อนรับ และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับสถาบันปอเนาะด้วย

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานการบริจาคเงินปรับปรุงและสร้างสถาบันการศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์  เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานการบริจาคเงินปรับปรุงและสร้างสถาบันการศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานการบริจาคเงินปรับปรุงและสร้างสถาบันการศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์

     พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เห็นพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมที่ได้มาร่วมในงาน เพื่อขยายกิจการปอเนาะแห่งนี้ สิ่งหนึ่งที่เห็นคือความสามัคคี ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก ผมขอชื่นชมทางบาบอผู้จัดงานของสถาบันปอเนาะ โดยนโยบายของรัฐบาลและ ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะสถาบันปอเนาะ ซึ่งในปี 2557 ที่จะมาถึงนี้ ทางรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้ทุกสถาบันปอเนาะ อย่างน้อยมาตรฐานเบื้องต้น สถาบันปอเนาะละ 500,000 บาท รวมถึงปอเนาะแห่งนี้ด้วย อยากให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค อยากจะให้กำลังใจบาบอทุกคนและผู้ที่เข้ามาศึกษาในสถาบันปอเนาะ ซึ่งเป็นสถานที่หล่อหลอมให้ทุกคนได้เรียนศาสนาและอบรมให้เป็นคนดี ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ ความยุติธรรม ไม่เฉพาะผู้ที่เข้ามาศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นที่พึ่งของชุมชน รวมถึงชุมชนอื่นๆ ด้วย ถ้ามีส่วนใดที่จะให้ทาง ศอ.บต.ส่งเสริมได้ เช่น อาจจะต้องขยายที่เรียน เพื่อให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียนด้วย

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานการบริจาคเงินปรับปรุงและสร้างสถาบันการศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์  เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานการบริจาคเงินปรับปรุงและสร้างสถาบันการศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์

     สถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์ ปัจจุบันมีโต๊ะครู 2 คน ผู้ช่วยโต๊ะครู 11 คน มีเด็กเรียนอยู่ประมาณ 400 คน เป็นชายล้วน มีเด็กต่างจังหวัดประมาณ 30-40 คน ชาวมาเลเซีย 20 คน เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะพูดภาษายาวี หรือมลายูคล้ายๆ กับคนมาเลเซีย

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานการบริจาคเงินปรับปรุงและสร้างสถาบันการศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์


รายงานโดย : สำนักสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

แสดงความคิดเห็น

แบ่งปัน

ให้คะแนนบทความนี้
(5 โหวต)
กลับด้านบน

ผู้บริหาร

banner placeofworship banner tisisbanner korpobanner servey

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

5822014
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
15172
42139
171285
200298
708742
934279
5822014

IP ของคุณ: 54.198.36.179