logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ชื่นชมช่วงสงกรานต์ปีนี้นายอำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส และอำเภอธารโต จ.ยะลา จัดโครงการฝากพ่อแม่ไว้กับนายอำเภอ สามารถคลายกังวลสำหรับลูกหลานที่ทำงานห่างไกลได้มั่นใจ อุ่นใจ ทางราชการดูแลพิเศษ เล็งขยายผลไปในหลายอำเภอ logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยเทศกาลฮัจย์ปีนี้ ได้จัดเตรียมกลุ่มลูกเสืออาสาฮัจย์ จำนวน100 คน คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ สนามบินหาดใหญ่และนราธิวาส logo_spinning ศอ.บต.เรียกชาวบ้านพูดคุยหารือ หวังนำร่องพื้นที่ริมทางบนถนนสาย 418 ให้ชาวบ้านได้ปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตร ปรับภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างให้มีความสวยงามสำหรับผู้คนที่สัญจร ผ่านโครงการบูรณาการเกษตรก้าวหน้าริมทางหลวง หรือ โครงการ Smart Farm logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับผวจ.3 จชต.และมูลนิธิปิดทองหลังพระ ร่วมวางแผนเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนลองกองสูงกว่าทุกปี เห็นตรงกันว่าลองกองน้ำหนักช่อเกิน 3 ขีด มีคนรับซื้อแน่นอนในราคาเกิน 20 บาท จึงเน้นให้ใส่ใจเร่งตัดแต่งช่อดอก logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.เผยการคาดการณ์ผลผลิตลองกองปีนี้ 27,000 ตัน น้อยกว่าปีแล้ว 20% ยันลองกองได้เกรดน้ำหนักช่อเกิน3ขีดขายได้แน่และราคาจะสูงกว่าทุกปี logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.เผยได้วางแผนเพิ่มรายได้ชาวสวนลองกองใช้บัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้านออกติดตามเร่งรัดให้ชาวสวนใส่ใจตัดแต่งช่อลองกองเพื่อได้ลองกองที่มีคุณภาพ logo_spinning

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. (16/09/58)

Added on :  23-Sep-2015
Views :  60
Uploaded by :  sbpacadmin
รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพุธ ที่ 16/09/58 เวลา 14.30 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (ช่อง 11 ยะลา)