logo_spinning ศอ.บต. เชิญผู้แทน ผวจ. 5 จังหวัด รับน้ำพระพุทธมนต์ที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นมงคลก่อให้เกิดสิ่งดีและสร้างขวัญกำลังใจพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้ logo_spinning เลขาฯ ศอ.บต. ประชุมคณะตรวจติดตามและประเมินผลโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา หวังบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงาน ประชาชนพึงพอใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น logo_spinning เลขาฯ ศอ.บต. ต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โอกาสเยือนชายแดนภาคใต้ หวังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินงาน ศอ.บต. ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชายแดนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น logo_spinning นายประสิทธิ์ฯ รองเลขาฯ ศอ.บต. ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารภาครัฐตามมติ ครม. หวังพัฒนาภาครัฐตอบโจทย์ความต้องการประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน logo_spinning นายกิตติฯ รองเลขาฯ ศอ.บต. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ จชต. หวังขับเคลื่อนสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนกลับสู่ชายแดนภาคใต้ logo_spinning

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. (16/09/58)

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพุธ ที่ 16/09/58 เวลา 14.30 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (ช่อง 11 ยะลา)
A- A A+
الخيارات الثنائية هي الحيل http://asandoc.com/?dwonsnow3=%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&8c3=a3 http://gl5.org/?prikolno=%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&82f=15 enter site http://i3group.com.au/?klykva=%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3&b83=0a see go site http://1conn.com/?binarforexar=أسعار-الذهب-بالسعودية http://www.ac-brno.org/?pycka=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A&dc7=91 http://www.dramauk.co.uk/?arapyza=%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7-3&14f=17