logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศอ.บต. ให้ของขวัญวันครู 3 จชต. ตั้ง สถานีครูอุ่นใจ เป็นแอปพลิเคชั่นร้องทุกข์แจ้งเหตุทั้ง ภาพ เสียง ระบุที่อยู่ใน 1 นาที เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559 logo_spinning เลขาธิการศอ.บต.ให้บัณฑิตอาสาคัดเกษตรกรสวนยางพาราคนขยันเข้าร่วมปลูกแซมยางเพิ่มรายได้ตำบลละ 1 แปลง logo_spinning วันครูปีนี้ ศอ.บต. ต่อยอดสายด่วนครูอุ่นใจ 1880 โดยกำหนดแอปพลิเคชั่น "สถานีครูอุ่นใจ" คุณครูสามารถกดแจ้งเหตุร้าย ร้องขอความช่วยเหลือ หรือพบสิ่งผิดปกติแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถส่งได้ทั้งสัญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนคนรับแจ้งทราบได้ถึงสถานที่พิกัดผู้แจ้งสามารถส่งรูปภาพประกอบ ทั้งนี้ศอ.บต.ได้จัดส่งเป็นการ์ดอธิบายการดาวน์โหลดแอปฯแจกคุณครูในวันครู 16 มกรานี้ และสามารถใช้ได้ทันที ทั้งนี้ขอบเขตการใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา รวม 37 อำเภอเท่านั้น เชื่อว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะสามารถทำให้คุณครูมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น โดยศอ.บต.จะเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ กำหนดเวลาปฏิบัติงานส่งข้อความถึงหน่วยปฎิบัติภายใน 1 นาที

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. (16/09/58)

Added on :  23-Sep-2015
Views :  56
Uploaded by :  sbpacadmin
รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพุธ ที่ 16/09/58 เวลา 14.30 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (ช่อง 11 ยะลา)