โบว์สีดำ
logo_spinning นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ทูลถวายรายงานการก่อตั้งกองลูกเสือสันติสุขในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ logo_spinning นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ทูลถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการช่วยเหลือกลุ่มชาวซาไกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ทูลถวายรายงานโครงการพระดาบส ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณก่อตั้งเพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนในพื้นที่ logo_spinning

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. (16/09/58)

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพุธ ที่ 16/09/58 เวลา 14.30 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (ช่อง 11 ยะลา)