logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ ลธ.ศอ.บต. เผยสามเหลี่ยมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้มั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน มาจากความต้องการของภาคเอกชนพื้นที่ ความพร้อมของประชาชน ส่วนราชการเป็นผู้หนุนเสริมคิดรูปแบบเชื่อมโยงเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด นับเป็นโครงการสานพลังประชารัฐที่ชัดเจน logo_spinning นายภาณุ อุทัยรัตน์ ลธ.ศอ.บต. เผยสามเหลี่ยมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้มั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน มาจากความต้องการของภาคเอกชนพื้นที่ ความพร้อมของประชาชน ส่วนราชการเป็นผู้หนุนเสริมคิดรูปแบบเชื่อมโยงเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด นับเป็นโครงการสานพลังประชารัฐที่ชัดเจน logo_spinning ลธ.ศอ.บต. เผยหลังจากรัฐบาลประกาศเดินหน้าโครงการพัฒนา 3 จชต. สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีเสียงขานรับจากทุกกลุ่มในพื้นที่ ย้ำถือเป็นงานสานพลังประชารัฐ พร้อมร่วมมือสร้างบรรยากาศต้อนรับการลงทุน logo_spinning ลธ.ศอ.บต. เผยในรายการวิทยุเช้านี้ว่า สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือช่วยกระจายจำหน่ายลองกองคุณภาพดี จชต. ปีนี้ ขั้นต้นเฉพาะในประเทศรับ 400 ตัน เตรียมขยายไปตลาดผลไม้เครือข่ายในต่างประเทศอีก 400 ตัน พร้อมลงนามข้อตกลงใน 2 ส.ค. 59 นี้ logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 283 แห่งจากปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ จ.สงขลา ขอให้เข้าร่วมชุดอาสาคลายทุกข์ของ ศอ.บต. ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อช่วยประชาชน พร้อมยืนยัน ศอ.บต. ตั้งทีมงานดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในราชการของ จนท.รพ.สต. โดยทำข้อเสนอให้เสร็จก่อน 10 สิงหาคมนี้ logo_spinning ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต./นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งปท. ไทยให้การต้อนรับคณะสมาคมปันจักสีลัตจากเกาะสุมาตราเหนืออินโดนีเซีย 27 คน มาประลองกับนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ที่สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตยะลา เป็นการเพิ่มประสบการณ์ทีมชาติไทยซึ่งเตรียมแข่งขันเอเชียนบิชเกมส์ที่เวียดนามและชิงแชมป์โลกที่บาหลีอินโดนีเซีย logo_spinning ศอ.บต. ร่วมกับประธานอิสลามนราธิวาส จัดแถลงข่าวชี้แจงโครงการปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี ตะโล๊ะมาเนาะ ทำให้ประธานชมรมอิหม่ามบาเจาะและทุกฝ่ายเข้าใจและยอมรับเห็นพ้องมอบพื้นที่ให้ดำเนินการ เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมติดตามตรวจสอบให้งานก่อสร้างเป็นตามระเบียบโปร่งใส logo_spinning บรรยากาศวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาใน จชต. ปีนี้ ชมรมพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง 3 แห่ง ได้ประดับธงทิวในชุมชนเมืองและประดับไฟพระอาราม ถือเป็นสีสันแสงศรัทธาที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนอย่างมาก เรียกร้องให้ทำในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอื่นด้วย logo_spinning วันนี้ (18 ก.ค. 59) เวลา 18.00 น. หลังเคารพธงชาติขอเชิญติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในรายการวิทยุเช้านี้ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ได้เลือก ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธาน เร่งระดมความคิดเห็นจากบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นตัวแทนผู้ประกอบการฮัจย์ 88 ราย logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในรายการวิทยุเช้านี้ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ได้เลือก ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธาน เร่งระดมความคิดเห็นจากบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นตัวแทนผู้ประกอบการฮัจย์ 88 ราย ยังเชื่อเสร็จประกาศใช้ผู้แสวงบุญจะสะดวกขึ้นในราคาที่เหมาะสม logo_spinning

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. (16/09/58)

Added on :  23-Sep-2015
Views :  66
Uploaded by :  sbpacadmin
รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพุธ ที่ 16/09/58 เวลา 14.30 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (ช่อง 11 ยะลา)