logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 283 แห่งจากปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ จ.สงขลา ขอให้เข้าร่วมชุดอาสาคลายทุกข์ของ ศอ.บต. ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อช่วยประชาชน พร้อมยืนยัน ศอ.บต. ตั้งทีมงานดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในราชการของ จนท.รพ.สต. โดยทำข้อเสนอให้เสร็จก่อน 10 สิงหาคมนี้ logo_spinning ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต./นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งปท. ไทยให้การต้อนรับคณะสมาคมปันจักสีลัตจากเกาะสุมาตราเหนืออินโดนีเซีย 27 คน มาประลองกับนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ที่สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตยะลา เป็นการเพิ่มประสบการณ์ทีมชาติไทยซึ่งเตรียมแข่งขันเอเชียนบิชเกมส์ที่เวียดนามและชิงแชมป์โลกที่บาหลีอินโดนีเซีย logo_spinning ศอ.บต. ร่วมกับประธานอิสลามนราธิวาส จัดแถลงข่าวชี้แจงโครงการปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี ตะโล๊ะมาเนาะ ทำให้ประธานชมรมอิหม่ามบาเจาะและทุกฝ่ายเข้าใจและยอมรับเห็นพ้องมอบพื้นที่ให้ดำเนินการ เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมติดตามตรวจสอบให้งานก่อสร้างเป็นตามระเบียบโปร่งใส logo_spinning บรรยากาศวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาใน จชต. ปีนี้ ชมรมพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง 3 แห่ง ได้ประดับธงทิวในชุมชนเมืองและประดับไฟพระอาราม ถือเป็นสีสันแสงศรัทธาที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนอย่างมาก เรียกร้องให้ทำในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอื่นด้วย logo_spinning วันนี้ (18 ก.ค. 59) เวลา 18.00 น. หลังเคารพธงชาติขอเชิญติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในรายการวิทยุเช้านี้ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ได้เลือก ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธาน เร่งระดมความคิดเห็นจากบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นตัวแทนผู้ประกอบการฮัจย์ 88 ราย logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในรายการวิทยุเช้านี้ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ได้เลือก ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธาน เร่งระดมความคิดเห็นจากบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นตัวแทนผู้ประกอบการฮัจย์ 88 ราย ยังเชื่อเสร็จประกาศใช้ผู้แสวงบุญจะสะดวกขึ้นในราคาที่เหมาะสม logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. เผย รายการเดินหน้าประเทศไทยวันที่ 18 ก.ค. นี้ ได้นำเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ถือเป็น 1 ใน 10 งานยากที่สามารถแก้ไขสำเร็จในรัฐบาลนี้ logo_spinning ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยชาวบ้านรอบอุทยานบูโด-สุไหงปาดีเขตบาเจาะได้เลือกวันศุกร์แรกหลังวันตรุษอิดิลฟิตตรี ร่วมกันละหมาดอายัตและขอดูอาร์ให้นายกรัฐมนตรีที่นำร่องแก้ไขปัญหาเรื้อรัง16ปีบูโด-สุไหงปาดี เป็นผลสำเร็จเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในรายการวิทยุเช้านี้ว่า ผลการตรวจเยี่ยมนักศึกษาไทย 600 กว่าคนในจอร์แดนส่วนใหญ่จาก จชต. ไปเรียนด้านศาสนาตั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย ศอ.บต. เพื่อประสานงานระหว่างเรียนและหลังจบ พร้อมเตรียมขยายผลตั้งชมรมผู้ปกครอง นร. ไทยเรียนต่างประเทศในพื้นที่ด้วย logo_spinning
  1. ข่าวทุนการศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

รายการเดินหน้าประเทศไทย |

ศอ.บต. กับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร รอบเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี

 

 

รายการเดินหน้าประเทศไทย |

ศอ.บต. กับ รอมฎอนสันติสุข ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

 

ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำเสนอสารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน พอดีและพอเพียง ออกอากาศวันศุกร์...

Category: รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน
Views: 16

ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายวาหาบ จันอิ รองประธานศูนย์ Keadilan Center...

Category: รายการสถานีคลายทุกข์
Views: 12

ดำเนินรายการโดย นายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ ผู้ร่วมรายการ นางนาซอฟะห์ หะยีเวาะยา ผอ.โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา...

Category: รายการเจาะประเด็นการศึกษา
Views: 12

ดำเนินรายการโดย คุณรอฮานา มือรีงิง ผู้ร่วมรายการ เสาะ ดะแซสาเมาะ เจ้าของมะตะบะครูเซ้ง ออกอากาศวันอังคาร ที่ 5/7/59...

Category: รายการสลาตันกีตอ
Views: 13

ดำเนินรายการโดย นายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ ผู้ร่วมรายการ ศราวุธ อรรถานุรักษ์ รองศึกษาธิการ ภาค 8 และสัสุรี โอรามหลง...

Category: รายการเจาะประเด็นการศึกษา
Views: 17

ดำเนินรายการโดย นายสุขเกษม จารงค์ ผู้ร่วมรายการ นายรอมหลี มานะ ผู้ร่วมรายการ, น.ส.รอดีย๊ะ สาแลมะ ผู้ร่วมรายการ, ด.ช....

Category: รายการกือดากอปีดาโต๊ะนุฮ์
Views: 16

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-10.30 น. 16/6/59 ตอนเทศกาลของดีชายแดนใต้ จังหวัดชลบุรี สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

Category: รายการสลามัต สลาตัน
Views: 16

ดำเนินรายการการโดย คุณยามีล๊ะ อาแด ผู้ร่วมรายการ นายอาแซ มะสาและ อีหม่านมัสยิดกอตอตือระ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา...

Category: รายการครอบครัวคุณธรรม ศอ.บต.
Views: 19

ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 20/6/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
Views: 17

A- A A+

Sample banner

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

 

 

เข้าใช้งานระบบ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศอ.บต. อย่างไร

มากที่สุด - 53.5%
มาก - 24.8%
ปานกลาง - 11.1%
น้อย - 3.9%
ไม่พึงพอใจ/ควรปรับปรุง - 6.8%

จำนวนผู้โหวต: 1816