ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจร เน้นส่งเสริมพหุวัฒ…

watch 18-02-2018 Hits:34 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจร เน้นส่งเสริมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

http://woldswaylavender.co.uk/?antaliiste=%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9&fb7=da           วันนี้ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต./ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561...

http://1conn.com/?binarforexar=سعر-اسهم-السوق-السعودي

Read more

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิด…

enter site 18-02-2018 Hits:34 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลถอดบทเรียน ในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

الخيارات الثنائية الاستراتيجية انتهاء اليومية          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องพญาตานี  โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลถอดบทเรียน  ในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อค้นหารูปแบบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปปรับปรุงในการพัฒนางานโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป        ...

كم سعر الجرام الذهب اليوم

Read more

banner egovbanner hajjbanner oicbanner siobanner oicbanner fb-sbpacbanner pr-sbpac

A- A A+

Sample banner

 

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
 
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner