กรมศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประจำปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้แก่ ศอ.บต. ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์ ••• Department of Religious Pilgrimage required all Hajj operators to confirm the names of its pilgrims within August 13, 2014. If there are remaining quotas, it will be distributed to the SBPAC project, supporting good people to fulfill their Hajj. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada semua pengusaha Haji hendaklah mengesahkan nama-nama Jemaah Haji tahun ini dalam tempoh 13 August 2014. Sekiranya terdapat kuota baki, ia akan diagihkan kepada SBPAC mengikut projek Sokongan Orang Baik Menunai Ibadat Haji. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
ศอ.บต. เปิดเวทีเสวนา “เปิดคน เปิดความคิด เปิดพื้นที่” ทางออกการแก้ไขปัญหาบูโด – สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อเชื่อมต่อฐานความคิดระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม

ศอ.บต. เปิดเวทีเสวนา “เปิดคน เปิดความคิด เปิดพื้นที่” ทางออกการแก้ไขปัญหาบูโด – สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อเชื่อมต่อฐานความคิดระหว่างภาครัฐและภา…

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557  เวลา 10.00 น.  ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีเสวนา “เปิดคน เปิดความคิด เปิดพื้นที่” ทางออกการแก้ไขปัญหาบูโด – สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัด โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

Read more
ชาวจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนเที่ยวงาน 99 ปีนราธิวาส ของดี เมืองนรา มหกรรมสินค้าและวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข” ประจำปี 2557 เฉลิมฉลอง ๙๙ ปี เมืองนราธิวาส สร้างความภาคภูมิในชื่อจังหวัดพระราชทาน

ชาวจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนเที่ยวงาน 99 ปีนราธิวาส ของดี เมืองนรา มหกรรมสินค้าและวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข” ประจำปี 2557 เฉลิมฉลอง ๙๙ ปี เมืองน…

      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.  ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีการจัดแถลงข่าวงาน 99 ปีนราธิวาส ของดี เมืองนรา มหกรรมสินค้าและวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข” ประจำปี 2557  โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พันตำรวจเอกมนัส  ศิกษมัต ...

Read more
สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เร่งประสานทางการซาอุดิอาระเบีย ในการ ออกวีซ่าให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยอีก 800 ราย ให้ทันเทศกาลฮัจญ์ปีนี้

สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เร่งประสานทางการซาอุดิอาระเบีย ในการ ออกวีซ่าให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยอีก 800 ราย ให้ทันเทศกาลฮัจญ์ปีนี้

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ห้องรับรองสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ชั้น 3 โรงแรม HAYAT MAWADDAH   นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ประธานคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจญ์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ตามที่ผู้แสวงบุญชาวไทยได้ทยอยเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในขณะนี้ได้มีผู้แสวงบุญเดินทางเข้าประเทศซาอุดิอาระเบียแล้ว ประมาณ 9,000 ราย ตามโควตาผู้แสวงบุญที่ประเทศไทยได้รับจำนวน 10,400 ราย โดยยังคงมีผู้แสวงบุญที่ไม่ได้ออกวีซ่าอีก 800 ราย...

Read more
ทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาส ร่วมใจกันสร้างความปรองดอง มุ่งเน้นการพัฒนา เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาส ร่วมใจกันสร้างความปรองดอง มุ่งเน้นการพัฒนา เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.   ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดมหกรรม “พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน” และกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 เริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย พระสุทธยา มุนิเสฐโถ...

Read more
ฮุจยาต ศอ.บต.เยือนทุ่งอะเราะฟาตและสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีฮัจญ์ ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้

ฮุจยาต ศอ.บต.เยือนทุ่งอะเราะฟาตและสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีฮัจญ์ ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้

       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ที่นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  คณะผู้แสวงบุญชาวไทยโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอพิธีฮัจญ์ของ ศอ.บต. ได้เดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมเยียนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลาม และสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีฮัจญ์  โดยเดินทางโดยบัสออกจากที่พักมุ่งหน้าไปยังทุ่งอะเราะฟาต สองข้างทางจะเห็นว่าทางการประเทศซาอุดีอาระเบีย มีโครงการก่อสร้าง พัฒนาต่างๆมากมาย มีโครงการที่พักอาศัย สร้างมหาวิทยาลัยอูมุลกุรอแห่งใหม่มีขนาดกว้างขวาง และยังมีรถไฟฟ้าลอยไฟใช้ขนส่งผู้แสวงบุญอีกด้วย เมื่อเข้าเขตอะเราะฟาตจะมีป้ายขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ว่าได้เข้าสู่เขตอะเราะฟาตแล้ว  ที่ทุ่งอะเราะฟาตนี้เป็นสถานที่ในการวูกูฟ ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญในการประกอบพิธีฮัจย์  เป็นสถานที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ จากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยังมุซดาลิฟะห์ ทุ่งโล่งที่ผู้แสวงบุญจะมาพักค้างคืนหลังออกจากอะเราะฟาต เพื่อเก็บก้อนหินสำหรับการขว้างเสาหิน รวมไปถึงทุ่งมีนา สถานที่ที่จัดเตรียมเป็นเต็นท์ที่พักค้างคืนแก่ผู้แสวงบุญ จะเรียกว่าเมืองแห่งเต็นท์ก็ได้เพราะเขตมีนาจะเห็นเต็นท์สีขาวเต็มไปหมด...

Read more
ทีมเจ้าหน้าที่ฮัจญ์ ศอ.บต.ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้แสวงบุญชาวไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทีมเจ้าหน้าที่ฮัจญ์ ศอ.บต.ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้แสวงบุญชาวไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย นายนะรี  คงบันนึก นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษ กองกิจการฮัจญ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ภายหลังจากผู้แสวงบุญชาวไทย รวมทั้งฮุจยาต โครงการคนดี มีคุณธรรม ของ ศอ.บต. ได้เดินทางเข้าสู่นครมักกะฮฺเพื่อปฎิบัติศาสนกิจของการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ พร้อมๆกับผู้แสวงบุญจากทั่วโลกจำนวนนับล้านคน ในส่วนของการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยนั้นมีคณะผู้แทนฮัจญ์ไทยเป็นองค์กรประสานงานกับทางการประเทศซาอุดีอาระเบีย และมีเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการกิจการฮัจญ์ไทย จำนวน 5 คน มาดูแลร่วมกับผู้ประกอบการฮัจญ์จังหวัดชายแดนภาคใต้...

Read more
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ มีพลังความเข้มแข็งมากขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ มีพลังความเข้มแข็งมากขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องเปรมปรีดิ์ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธิ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิด “โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น...สร้างชุมชนเข้มแข็ง”  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สูญเสียพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือสูญเสียแม่ซึ่งดูแลครอบครัว เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจำนวน 150 ครอบครัว แต่ละครอบครัวประกอบด้วย พ่อหรือแม่ และลูก 2 คน...

Read more
เลขาธิการ ศอ.บต. มอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพงานนิทรรศการโครงการสร้างศิลป์แดนใต้สู่สันติภาพ

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพงานนิทรรศการโครงการสร้างศิลป์แดนใต้สู่สันติภาพ

      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น.  ที่ ห้องโถง  อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและจัดนิทรรศการโครงการสร้างศิลป์แดนใต้สู่สันติภาพ  ภาคใต้ โดยมีนายวิเชียรโชค  เพ็ชร์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำศาสนา นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วม

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

Category: TV Melayu
Views: 15
Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 23

(16-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานการศึกษาเอกชน...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 16

(14-08-57) ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณี ถูกหมาย พ.ร.ก. และ ป.วิอาญา...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 20

(06-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามสงขลาและสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 25

(04-08-57) รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบผู้ปกครอง นักเรียนพยาบาลยะลา ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 22

ข้าราชการ ศอ.บต. ถวายพระพร

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 73

เลขาธิการ ศอบต อวยพรวันรายอ ฮศ. 1435

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 24

(23-07-57) ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 25

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

10148536
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
36099
44498
127507
268033
494437
801338
10148536

IP ของคุณ: 54.82.186.169