รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชา…

15-08-2018 Hits:18 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “เหนือชัยชนะ คือ มิตรภาพ และความสุข”

         วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) ที่ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ”ครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความคึกคัก   คู่เปิดสนามเป็นการแข่งขันระหว่างทีมโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านยะกัง จังหวัดนราธิวาส กับโรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ 147...

Read more

เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมติดตามและเร่งรัดก…

15-08-2018 Hits:18 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) ที่ห้องประชุมปัจญเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยให้ทุกฝ่ายมีการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุด ซึ่งในที่ประชุมมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน...

Read more
Обмен Qiwi RUB на Ethereum ETH กิจกรรมเด่น

banner egovbanner hajjbanner oicbanner siobanner oicbanner fb-sbpacbanner pr-sbpac

A- A A+

Sample banner

 

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
 
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

 

 

 Kentavius Street Jersey