กรมศาสนา แจ้งขอให้ผู้แสวงบุญที่อยู่ในบัญชีสำรอง จำนวน 429 คน ที่ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจย์ ติดต่อกับผู้ประกอบการหรือ แซะห์ ที่ท่านสังกัด หรือ ตรวจสอบรายละเอียดได้ทุกวัน ทาง www.hajthailand.net ตลอด 24 ชั่งโมง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2422 8795 โทรสาร 0 2422 8797. ••• The Department of Religion informed the pilgrims who have a name in the spare list of 429 names and intending to perform Hajj. Please contact the operators or Shiekh or check the information directly through www.hajthailand.net 24 hours. Any questions please call 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada Jemaah Haji yang mempunyai nama dalam senarai nama pengganti seramai 429 orang yang bercadang untuk menunaikan Ibadat Haji. Sila hubungi dengan pengusaha atau Shiekh atau memeriksa maklumat setiap hari melalui www.hajthailand.net terus 24 jam. Segala soalan sila hubungi 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
ศอ.บต. จัดปฐมนิเทศ เตรียมผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล หวังนำหลักธรรมทางศาสนาพุทธมาเผยแผ่ในวงกว้าง

ศอ.บต. จัดปฐมนิเทศ เตรียมผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล หวังนำหลักธรรมทางศาสนาพุทธมาเผยแผ่ในวงก…

     เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 เวลา 11.00 น. ที่วัดพุทธิการาม (วัดปลักกริมนอก)อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี หนูสงค์ นายกพุทธสมาคม จังหวัดสงขลา นายมาโนชน์ บุญญานุวัตรอุปนายกพุทธสมาคม จังหวัดยะลา นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา...

Read more
ประกาศ ศอ.บต.หยุดราชการวันฮารีรายอ และบรรยากาศดูดวงจันทร์ในจ.ยะลา

ประกาศ ศอ.บต.หยุดราชการวันฮารีรายอ และบรรยากาศดูดวงจันทร์ในจ.ยะลา

     ประชาชนกว่า 3,000 คน แห่ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ที่ ศาลาดูดวงจันทร์ อ.ยะหา จ.ยะลา ในขณะที่ ศอ.บต.ออกประกาศให้วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากวันอีฎิ้ลฟิตริ

Read more
ผู้ว่าการภาค 3330 และนายกสโมสรโรตารี เดินทางร่วมงานวันสถาปนาสโมสรโรตารีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นใจถึงความปลอดภัยและยืนยันเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าว

ผู้ว่าการภาค 3330 และนายกสโมสรโรตารี เดินทางร่วมงานวันสถาปนาสโมสรโรตารีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นใจถึงความปลอดภัยและยืนยันเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่…

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น.  ที่ห้องวลัย ชั้น 9 โรงแรมยะลารามา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สโมสรโรตารียะลา จัดงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2557-2558 โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของนายขวัญชัย เลาหวิรภาพ ผู้ว่าการภาค 3330  โรตารีสากล ปีบริหาร 2557-2558 และตำแหน่งใหม่ของนางฉะอ้อน...

Read more
ศอ.บต. ร่วมกับ สกอ. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศอ.บต. ร่วมกับ สกอ. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น.  ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ “โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 1) โดยมีดร.สุนีย์ จุไรสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...

Read more
ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พบปะนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 2 เพื่อแนะแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พบปะนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 2 เพื่อแนะแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมพบปะนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางกัลยาณี อุตกฤษฏ์...

Read more
เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ อ.เบตง จ.ยะลา

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ อ.เบตง จ.ยะลา

     หลังจากเกิดเหตุระเบิดคาร์บอม บริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ ฮิลล์ (ฟูทูน่า) เลขที่ 50 ถนนภักดีดำรงค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาทำให้อาคารบ้านเรือน โรงแรม รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อ คือนางสาวเพ็ญนภา ตุ่นห่อ อายุ 23 ปี แม่ค้าขายส้มตำ...

Read more
รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีวางพวงหรีดและรดน้ำศพนางสาวนิสาชล สังข์วิเชียร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายยิงบริเวณหน้าโรงเรียนจงรักษ์สัตย์ จังหวัดปัตตานี

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีวางพวงหรีดและรดน้ำศพนางสาวนิสาชล สังข์วิเชียร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายยิงบริเวณหน้าโรงเรียนจงรักษ์สัตย์ จังหวัดป…

     เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 เวลา 15.00 น. ที่วัดบ้านดี ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในนามของนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีวางพวงหรีดและรดน้ำศพนางสาวนิสาชล สังข์วิเชียร อายุ 44 ปี หลังถูกคนร้ายยิงขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนจงรักษ์สัตย์ ถนนสาย 42 หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลุโละ...

Read more
ชาวบ้านตำบลนาประดู่ ร่วมพิธีรดน้ำศพสองผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด บริเวณตลาดหน้าบ่อนไก่

ชาวบ้านตำบลนาประดู่ ร่วมพิธีรดน้ำศพสองผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด บริเวณตลาดหน้าบ่อนไก่

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.   ที่สมาคมไทยจีนนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลตำรวจเอกชนวีร์ ชมาฤกษ์ รองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี  พลตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์ ผู้กำกับการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาประดู่ นายสนั่น พงษ์อักษร...

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

เลขาธิการ ศอบต อวยพรวันรายอ ฮศ. 1435

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 7

(23-07-57) ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 5

(22-07-57) ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 13

(11/07/57) บรรยากาศวันอาสาฬหบูชาในจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 9

(26/06/57) ศอ.บต. ปล่อยขบวนรถคาราวานอินทผลัมและชุดของขวัญ ตามโครงการ “รอมฎอน สันติสุข...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 79

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพูดคุยแนวทางการดำเนินชีวิตกับผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 27

ศอ.บต.จัดพระราชพิธีรับมอบอินทผลัมพระราชทาน สายสัมพันธ์แห่ง 2 กษัตริย์ ไทย - ซาอุดิอาระเบีย...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 37

เลขาธิการ ศอ บต อวยพรเดือนรอมฎอน

Category: TV Melayu
Views: 49

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 9 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557

Category: TV Melayu
Views: 41

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

ข่าวประชาสัมพันธ์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

8832063
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
7640
20117
57727
114013
1048165
649435
8832063

IP ของคุณ: 54.227.67.175