ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติด…

source url 20-04-2018 Hits:53 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในมิติด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในห้วงที่ผ่านมา

http://wilsonrelocation.com/?q=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3         วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ที่ ห้องประชุมสโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4...

follow url

Read more

ศอ.บต. จัดประชุมชี้แจงวงเงินงบประมาณรายจ…

السوق السعودي المالية 20-04-2018 Hits:53 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต. จัดประชุมชี้แจงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

follow link          วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           ...

source

Read more
follow url กิจกรรมเด่น
A- A A+

ا٠ضل مزود توصيات ٠وركس بالعال٠Sample banner

follow site  

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
 
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

الخيارات الثنائية السيارات تاجر الروبوت คำถามที่พบบ่อย

فتح حساب فوركس مجاني สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

http://jesspetrie.com/?amilto=%D8%A8%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3  

http://www.greensteve.com/?armjanin=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&a7e=37