กรมศาสนา แจ้งขอให้ผู้แสวงบุญที่อยู่ในบัญชีสำรอง จำนวน 429 คน ที่ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจย์ ติดต่อกับผู้ประกอบการหรือ แซะห์ ที่ท่านสังกัด หรือ ตรวจสอบรายละเอียดได้ทุกวัน ทาง www.hajthailand.net ตลอด 24 ชั่งโมง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2422 8795 โทรสาร 0 2422 8797. ••• The Department of Religion informed the pilgrims who have a name in the spare list of 429 names and intending to perform Hajj. Please contact the operators or Shiekh or check the information directly through www.hajthailand.net 24 hours. Any questions please call 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada Jemaah Haji yang mempunyai nama dalam senarai nama pengganti seramai 429 orang yang bercadang untuk menunaikan Ibadat Haji. Sila hubungi dengan pengusaha atau Shiekh atau memeriksa maklumat setiap hari melalui www.hajthailand.net terus 24 jam. Segala soalan sila hubungi 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข

ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการประจำอำเภอ (ศปก.อ.) เข้าร่วมประชุม

Read more
ศอ.บต.และ กอรมน.ภาค 4 สน. ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานน้ำใจจากพี่น้องชายแดนใต้สู่พี่น้อง กทม.ส่งมอบมังคุดเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต.และ กอรมน.ภาค 4 สน. ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานน้ำใจจากพี่น้องชายแดนใต้สู่พี่น้อง กทม.ส่งมอบมังคุดเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น.  ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวาน “โครงการมังคุดเพื่อสันติสุขสำหรับรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557” จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับมัสยิดต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

Read more
ประชาชนทั่วทั้งประเทศพร้อมใจกันร่วมกิจกรรม “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” ด้วยการทำบุญ ตักบาตร และฟังธรรม

ประชาชนทั่วทั้งประเทศพร้อมใจกันร่วมกิจกรรม “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” ด้วยการทำบุญ ตักบาตร และฟังธรรม

     เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เวลา 07.00 น.  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) จัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” เพื่อสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้คนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสมานฉันท์และพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความสงบสุข โดยจัดขึ้นที่มณฑลห้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ขณะที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนของจังหวัดยะลา จัดขึ้นที่วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพลโทยงยุทธ เจริญวานิช...

Read more
ศอ.บต.เร่งสำรวจความบกพร่องชำรุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจรวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ศอ.บต.เร่งสำรวจความบกพร่องชำรุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจรวมถึงเพ…

      เมื่อวันที่ 22 กรกรฎาคม 2557 เวลา 10.30 น.  ที่ ห้องประชุมปฏิบัติการ (OR) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานการประชุมในหัวข้อ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบไฟสาธารณะ” โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

Read more
บรรยากาศการละศีลอดของพี่น้องมุสลิมเป็นไปด้วยความอบอุ่น พร้อมปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด นับถอยหลังสู่วันฮารีรายอ

บรรยากาศการละศีลอดของพี่น้องมุสลิมเป็นไปด้วยความอบอุ่น พร้อมปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด นับถอยหลังสู่วันฮารีรายอ

     บรรยากาศการละศีลอดของพี่น้องมุสลิมในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฏอนยังคงเป็นไปด้วยความคึกคัก ดั่งเช่น พี่น้องมุสลิมที่ปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการพูดคุยกันและตกลงกันว่า ในช่วงเดือนรอมฏอนของทุกปีจะมีการเดินทางไปละศีลอด เปิดปอซอ หรือเปิดบวช โดยหมุนเวียนไปตามบ้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ หนึ่งในนั้น คือบ้านของนายยะยา มิบาโง เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บ้านเลขที่ 125/5 หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยช่วงเวลาก่อนละศีลอด เวลาประมาณ 17.00 น. ญาติพี่น้องต่างพากันจัดเตรียมอาหารที่จะละศีลอด มีทั้งอาหารคาว...

Read more
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หรือ PMQA ของ ศอ.บต. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หรือ PMQA ของ ศอ.บต. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภา…

     เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการประชุมและฟังการบรรยายกว่า 100...

Read more
ประชาชนชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเลือกสรรบ้านและจับจองบ้านกันอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาชนชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเลือกสรรบ้านและจับจองบ้านกันอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 เวลา 18.00 น.  ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธำรงค์ เจริญกุล รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมพร ศิริโปราณานนท์...

Read more
ศอ.บต. มอบเงินอุดหนุนให้มุสลิมใช้ในกิจกรรมเอียะติก๊าฟ ช่วง 10 วันสุดท้ายเดือนรอมฎอน

ศอ.บต. มอบเงินอุดหนุนให้มุสลิมใช้ในกิจกรรมเอียะติก๊าฟ ช่วง 10 วันสุดท้ายเดือนรอมฎอน

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30 น.  ที่ห้องโถง อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา  ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2557 ฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในกิจกรรมเอียะติก๊าฟ และเงินสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ แก่ ชมรมอิหม่ามแต่ละอำเภอ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

(22-07-57) ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 5

(11/07/57) บรรยากาศวันอาสาฬหบูชาในจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 7

(26/06/57) ศอ.บต. ปล่อยขบวนรถคาราวานอินทผลัมและชุดของขวัญ ตามโครงการ “รอมฎอน สันติสุข...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 72

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพูดคุยแนวทางการดำเนินชีวิตกับผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 25

ศอ.บต.จัดพระราชพิธีรับมอบอินทผลัมพระราชทาน สายสัมพันธ์แห่ง 2 กษัตริย์ ไทย - ซาอุดิอาระเบีย...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 33

เลขาธิการ ศอ บต อวยพรเดือนรอมฎอน

Category: TV Melayu
Views: 48

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 9 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557

Category: TV Melayu
Views: 40

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 7 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 23

รายการ Suara Patani (เสียงจากปาตานี) ตอนที่ 5 ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557

Category: TV Melayu
Views: 24

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

ข่าวประชาสัมพันธ์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

8729434
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
768
17194
69111
211010
945536
649435
8729434

IP ของคุณ: 107.20.91.81