กรมศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประจำปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้แก่ ศอ.บต. ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์ ••• Department of Religious Pilgrimage required all Hajj operators to confirm the names of its pilgrims within August 13, 2014. If there are remaining quotas, it will be distributed to the SBPAC project, supporting good people to fulfill their Hajj. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada semua pengusaha Haji hendaklah mengesahkan nama-nama Jemaah Haji tahun ini dalam tempoh 13 August 2014. Sekiranya terdapat kuota baki, ia akan diagihkan kepada SBPAC mengikut projek Sokongan Orang Baik Menunai Ibadat Haji. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
ศอ.บต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร

ศอ.บต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร

      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี / รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ประจำปีงบประมาณ...

Read more
จังหวัดปัตตานีจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีเทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยองคมนตรี เงินรางวัลร่วมสามแสนบาท มีทัพนักกีฬา 47 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน

จังหวัดปัตตานีจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีเทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยองคมนตรี เงินรางวัลร่วมสามแสนบาท มีทัพนักกีฬา 47 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ แม่น้ำปัตตานี บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต จังหวัดปัตตานี นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี / รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 7 และในโอกาส 45 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงถ้วยองคมนตรี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัตน์ และเงินรางวัลกว่า...

Read more
ศอ.บต.ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่และทุกภาคส่วนจัดส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเที่ยวพิเศษเหมาลำบินตรงสู่เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ศอ.บต.ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่และทุกภาคส่วนจัดส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเที่ยวพิเศษเหมาลำบินตรงสู่เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีผู้แทนกรมการศาสนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กงสุลใหญ่มาเลเซีย กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้บริหาร ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในวันนี้

Read more
โครงการ พนม.โครงการหลักของการวางระบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ พนม.โครงการหลักของการวางระบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          จากการพบปะกับทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส “ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนี้ (วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.) สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้าย จัดขึ้น ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายขวัญชาติ...

Read more
รองผู้บัญชาการทหารบก นำทัพ ปลูกป่าชายแดน สู่ป่าอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา มหาราชินี

รองผู้บัญชาการทหารบก นำทัพ ปลูกป่าชายแดน สู่ป่าอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา มหาราชินี

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.  ที่บริเวณพื้นป่า หมู่ที่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.)/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เป็นประธานในโครงการ “ปลูกป่าชายแดน สู่ป่าอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา...

Read more
รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำกรอบงานต่างๆ พร้อมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่

รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำกรอบงานต่างๆ พร้อมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ที่สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.)/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ( กอ.รมน.ภาค 4 สน.) โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

Read more
ศอ.บต.ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส ท่าอากาศยานนราธิวาส และหลายหน่วยงาน จัดพิธีส่ง และอำนวยพรผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเที่ยวบินฮัจย์ปฐมฤกษ์ ขณะที่เลขาธิการ คสช. ชูมุสลิมไทยเป็นทูตสันติภาพกับมุสลิมทั่วโลก

ศอ.บต.ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส ท่าอากาศยานนราธิวาส และหลายหน่วยงาน จัดพิธีส่ง และอำนวยพรผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเที่ยวบินฮัจย์…

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส จ.นราธิวาส พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2557 (ฮ.ศ. 1435) โดยมีศาตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา  นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พลโทวลิต ...

Read more
มูลนิธิพระมหาไถ่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลา

มูลนิธิพระมหาไถ่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลา

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ที่โรงแรมปาร์ควิว ยะลา นางสาวนฤมล  นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กษ.) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพคนพิการจังหวัดยะลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้พิการกว่า 50 คนเข้าร่วม

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 12

(16-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานการศึกษาเอกชน...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 9

(14-08-57) ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณี ถูกหมาย พ.ร.ก. และ ป.วิอาญา...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 11

(06-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามสงขลาและสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 19

(04-08-57) รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบผู้ปกครอง นักเรียนพยาบาลยะลา ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 14

ข้าราชการ ศอ.บต. ถวายพระพร

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 48

เลขาธิการ ศอบต อวยพรวันรายอ ฮศ. 1435

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 16

(23-07-57) ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 21

(22-07-57) ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 24

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

9674921
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
2911
17911
38981
104980
20822
801338
9674921

IP ของคุณ: 54.80.42.23