กรมศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประจำปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้แก่ ศอ.บต. ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์ ••• Department of Religious Pilgrimage required all Hajj operators to confirm the names of its pilgrims within August 13, 2014. If there are remaining quotas, it will be distributed to the SBPAC project, supporting good people to fulfill their Hajj. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada semua pengusaha Haji hendaklah mengesahkan nama-nama Jemaah Haji tahun ini dalam tempoh 13 August 2014. Sekiranya terdapat kuota baki, ia akan diagihkan kepada SBPAC mengikut projek Sokongan Orang Baik Menunai Ibadat Haji. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
เปิดใจฮุจยาต ศอ.บต.ครั้งแรกในชีวิตมาประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เปิดใจฮุจยาต ศอ.บต.ครั้งแรกในชีวิตมาประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

      คณะผู้แสวงบุญโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2557 จำนวนเกือบ 200 ชีวิต เดินทางจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นครมาดีนะห์ และนครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใช้ชีวิตและประกอบศาสนกิจร่วมกับพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกนับล้านคนที่นครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กว่า 20 วันแล้ว ทุกคนต่างเก็บเกี่ยวผลบุญของการประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่เพราะเป็นโอกาสครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดี่ยวในชีวิตที่จะได้มาเยือนนครศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องมุสลิม และอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เป็นช่วงเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างสมบูรณ์

Read more
ผู้พิการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมฝึกทักษะการเล่นกีฬากับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้พิการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมฝึกทักษะการเล่นกีฬากับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สร้างแรงบันดาลใจ

      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น.  จากการที่คนพิการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้พิการ ระดับทีมชาติในโครงการ “สานฝันฮีโร่”  ทำให้คนพิการจากแดนไกลชายแดนใต้ มีความหวัง เกิดเป็นแรงบันดาลใจ จนพร้อมออกเดินตามความฝันจากกิจกรรมที่จัดให้คนพิการไปชมและทดลองเล่นกีฬาของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ที่เข้าเก็บตัวเพื่อไปแข่งขันกีฬาคนพิการ “เอเชี่ยน พาราเกมส์” ครั้งที่ 2 "อินชอน พาราเกมส์ 2014" ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่...

Read more
เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2557

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557  ที่สถานกงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2557 โดยมีนายฐานิศร์ ณ สงขลา กงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาห์ และผู้แสวงบุญตามโครงการของ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ร่วมให้การต้อนรับ      นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า...

Read more
ผู้พิการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้พิการนักกีฬาทีมชาติ ร่วมเดินบนเส้นทางฝันด้วยหัวใจยอดนักสู้ ตามโครงการสานฝันฮีโร่

ผู้พิการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้พิการนักกีฬาทีมชาติ ร่วมเดินบนเส้นทางฝันด้วยหัวใจยอดนักสู้ ตามโครงการสานฝันฮีโร่

     คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กองทัพบก จัดโครงการ “สานฝันฮีโร่”เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลและประชาชนที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่เข้ารับใช้ชาติอีกครั้ง ตลอดจนทุพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและทดสอบกีฬาคนพิการทีมชาติไทย โดยสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำผู้พิการทั้งข้าราชการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 10 คน ที่เข้ารับการบำบัดกายภาพ ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เข้าร่วมการเล่นกีฬา โดยมีอาจารย์จากสถาบันการพลศึกษายะลา มาฝึกซ้อมให้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนให้อาจารย์ผู้ฝึกสอนไปศึกษารูปแบบการจัดทำสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับผู้พิการ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยสนามฝึกซ้อมยังอยู่ในช่วงของการวางแผนปรับปรุงสนาม เพื่อรองรับผู้พิการและสนับสนุนค่าเดินทางในครั้งนี้...

Read more
สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ให้บริการตรวจรักษาแก่ฮุจยาตไทย ส่วนใหญพบมีอาการระบบทางเดินหายใจและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ให้บริการตรวจรักษาแก่ฮุจยาตไทย ส่วนใหญพบมีอาการระบบทางเดินหายใจและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย (THAI HAJJ MEDICAL OFFICE) โรงแรม REHAB ALMAWAR นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีผู้แสงบุญชาวไทยมาใช้บริการรับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ และอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ สำหรับฮุจยาตต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้ส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของประเทศซาอุดีอาระเบียขณะนี้มีจำนวน 14 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคแผลติดเชื้อ เลือดออกในทางเดินอาหาร โคทางจิตเวช และโรคหัวใจ

Read more
ภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบเปิดเวทีพูดคุยเพื่อร่วมกันหาทางออกกรณีปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี

ภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบเปิดเวทีพูดคุยเพื่อร่วมกันหาทางออกกรณีปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่โรงแรมที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเสวนาผ่านวิดีโอคอล ในหัวข้อ “เปิดคน เปิดความคิด เปิดพื้นที่” ทางออกการแก้ไขปัญหาบูโด – สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัด โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินบูโด-สุไหงปาดี...

Read more
ผู้แสวงบุญทั่วโลกนับล้านคนทยอยเข้านครมักกะฮฺ ขณะที่ทางการซาอุดิอาระเบีย ระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปรับพื้นที่ทำความสะอาดรอบมัสยิดอัลหะรอม

ผู้แสวงบุญทั่วโลกนับล้านคนทยอยเข้านครมักกะฮฺ ขณะที่ทางการซาอุดิอาระเบีย ระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปรับพื้นที่ทำความสะอาดรอบมัสยิดอัลหะรอม

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557  ที่มัสยิดอัลหะรอม  นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  มีผู้แสงบุญทั่วโลกจากหลากหลายประเทศมาปฎิบัติศาสนกิจในแต่ละวันที่มัสยิดอัลหะรอมเป็นจำนวนมากนับล้านคน โดยทางการประเทศซาอุดิอาระเบียได้ระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งในมัสยิดและนอกมัสยิดในการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญ   ประกอบขณะนี้กับทางการซาอุดิอาระเบียกำลังเร่งปรับปรุงโครงการก่อสร้างอาคารมัสยิดอัลหะรอมและบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะ บริเวณลานเตาว๊าฟ และสะแอ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้แสวงบุญใช้ประกอบพิธีฮัจญ์ จะเห็นว่ามี    โครน และเครื่องจักรกลก่อสร้างเป็นจำนวนมาก   จึงต้องสั่งหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับพื้นที่ทำความสะอาดทั้งภายในและบริเวณรอบนอกมัสยิดอัลหะรอม โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพียง พร้อมทั้งได้กำหนดแผนปฏิบัติการดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ในทุกพื้นที่อย่างเต็มที่

Read more
จังหวัดปัตตานีจัดแถลงข่าว พบปะสื่อมวลชนงาน “Halal Expo 2014” สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล

จังหวัดปัตตานีจัดแถลงข่าว พบปะสื่อมวลชนงาน “Halal Expo 2014” สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล

       เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี จัดโครงการผู้ว่าพบปะและแถลงข่าวสื่อมวลชนท้องถิ่น  โดยมีนายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้/รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พันเอกสมชาติ แน่นอุดร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ จังหวัดปัตตานี นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิต ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปัตตานี และนายแวดือราแม...

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 3

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2557  

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 2
Category: TV Melayu
Views: 26
Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 34

(16-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานการศึกษาเอกชน...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 16

(14-08-57) ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณี ถูกหมาย พ.ร.ก. และ ป.วิอาญา...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 21

(06-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามสงขลาและสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 25

(04-08-57) รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบผู้ปกครอง นักเรียนพยาบาลยะลา ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 24

ข้าราชการ ศอ.บต. ถวายพระพร

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 75

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

10340447
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1024
32148
59969
259449
686348
801338
10340447

IP ของคุณ: 54.92.231.100