ศอ.บต. ประชุมการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูล …

13-06-2018 Hits:69 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต. ประชุมการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูล DATA CENTER ครั้งที่9 /2561 หวังเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศแบบองค์รวม เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร

           วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายประสิทธิ์ ชูเมือง  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูล Data center ครั้งที่9/2561 โดยมี นายพิทยา รัตนพันธ์...

Read more

ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมคนดี ณ ประเทศอินเด…

13-06-2018 Hits:73 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมคนดี ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล ต่างปลื้มที่ได้เข้าร่วมโครงการ เผยเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ จชต.   ที่ได้ปฎิบัติธรรมและเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ

         วานนี้ 12 มิถุนายน 2561  คณะผู้ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล   ตามโครงการส่งเสริมคนดี ของ ศอ.บต. ได้เดินทางถึงสวนลุมพินี ประเทศเนปาล โดยได้เยี่ยมชมชาตสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า และได้ร่วมสวดมนต์เจริญสมาธิเวียนเทียน ณ เสาหินพระเจ้าอโศก พร้อมทั้งเยี่ยมชมมายาเทวีวิหาร อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติกาลของพระพุทธเจ้า            นอกจากนี้คณะฯได้เดินทางไปยัง เมืองกบิลพัสดุ์ใหม่ ในตำบลอันเป็น...

Read more

banner egovbanner hajjbanner oicbanner siobanner oicbanner fb-sbpacbanner pr-sbpac

A- A A+

Sample banner

 

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
 
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner