กรมศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประจำปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้แก่ ศอ.บต. ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์ ••• Department of Religious Pilgrimage required all Hajj operators to confirm the names of its pilgrims within August 13, 2014. If there are remaining quotas, it will be distributed to the SBPAC project, supporting good people to fulfill their Hajj. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada semua pengusaha Haji hendaklah mengesahkan nama-nama Jemaah Haji tahun ini dalam tempoh 13 August 2014. Sekiranya terdapat kuota baki, ia akan diagihkan kepada SBPAC mengikut projek Sokongan Orang Baik Menunai Ibadat Haji. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
ศอ.บต.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหวังสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ศอ.บต.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหวังสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหาร พนักงานราชการ และบุคลากร ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีนายสุชาติ อนันตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

Read more
เหล่าศิลปิน ดารา ร่วมสร้างสีสัน แบ่งปันความสุขให้กับผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านถ้อยคำและแง่คิดในการใช้ชีวิต

เหล่าศิลปิน ดารา ร่วมสร้างสีสัน แบ่งปันความสุขให้กับผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านถ้อยคำและแง่คิดในการใช้ชีวิต

      จากกิจกรรมมอบถุงคืนความสุขให้แก่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีศิลปิน ดารา นักร้อง ประกอบด้วย นายฝันดี – ฝันเด่น จรรยาธนากร นายสำราญ ช่วยจำแนก หรือ อี๊ด วงฟลาย นายเอกภพ คุณากรไพบูลย์ศิริ นักพูดให้กำลังใจ ร่วมกิจกรรมสร้างความบันเทิงและกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ฯ สิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้ คือภาพของความเศร้าหมอง ถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้มบนใบหน้าของผู้กำลังจะสิ้นหวังให้กลับมามีกำลังใจและใช้ชีวิตครั้งใหม่อีกครั้ง ผ่านเสียงเพลง ถ้อยคำ ข้อคิดจากเหล่าดาราศิลปินที่ตนชื่นชอบ เป็นแรงบัลดาลใจในการต่อสู้กับชีวิตด้วยความไม่ย่อท้อ...

Read more
กิจกรรมมอบถุงคืนความสุขให้แก่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยิ้มรับความสุขกันถ้วนหน้า

กิจกรรมมอบถุงคืนความสุขให้แก่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยิ้มรับความสุขกันถ้วนหน้า

     สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการตามโครงการเยี่ยมเยียนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการจัดส่งถุงคืนความสุขให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยเน้นกลุ่มทุพลภาพและครอบครัวผู้เสียชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จำนวน 900 ถุง จังหวัดปัตตานี จำนวน 900 ถุง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 900 ถุง จังหวัดสงขลา จำนวน 133 ถุง จังหวัดสตูล จำนวน 60 ถุง และสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต...

Read more
บัณฑิตอาสารุ่นปัจจุบัน พร้อมพัฒนาตนและหมู่บ้าน นำเรื่องราวดีๆส่งต่อไปยังพื้นที่ของตนเอง

บัณฑิตอาสารุ่นปัจจุบัน พร้อมพัฒนาตนและหมู่บ้าน นำเรื่องราวดีๆส่งต่อไปยังพื้นที่ของตนเอง

      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ที่โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางพบปะบัณฑิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้เป็นการพบปะบัณฑิตอาสาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดสุดท้าย คือ จังหวัดสงขลา โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาในบริบทที่ต่างกัน แต่มีเป้าหมายการทำงานที่จะต้องทำร่วมกัน โดยเริ่มจากการจัดลำดับความสำคัญของงานก่อน เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่มให้ประชาชนในหมู่บ้าน

Read more
ศอ.บต. เตรียมความพร้อมแก่ผู้ได้รับการคัดสรรโครงการส่งเสริมคนดีไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2556

ศอ.บต. เตรียมความพร้อมแก่ผู้ได้รับการคัดสรรโครงการส่งเสริมคนดีไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2556

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3  อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2556 โดยมีนายอับดุลฮาลิม มินซาร์ ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

Read more
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล”

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และบรร…

      เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 น.  ที่ห้องโถง อาคารอเนกประสงค์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานการบรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และบรรษัททภิบาล โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์...

Read more
นักเรียน/นักศึกษา ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของนิทรรศการ ภายใต้มหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักเรียน/นักศึกษา ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของนิทรรศการ ภายใต้มหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ที่บริเวณสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา พันเอกเพชรงค์ สิทธิศาง หัวหน้าส่วนงานการศึกษาและบุคลากรครู...

Read more
คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของ ผบช. เข้าเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของ ผบช. เข้าเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ที่ห้องประชุมปฎิบัติการ (OR) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวะ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ พลเอกอุทิศ สุนทร หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามสั่งการของหน่วยเหนือรวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากสำนัก/กองต่างๆร่วมให้การต้อนรับ

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 5

(16-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานการศึกษาเอกชน...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 2

(14-08-57) ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณี ถูกหมาย พ.ร.ก. และ ป.วิอาญา...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 1

(06-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามสงขลาและสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 16

(04-08-57) รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบผู้ปกครอง นักเรียนพยาบาลยะลา ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 11

ข้าราชการ ศอ.บต. ถวายพระพร

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 39

เลขาธิการ ศอบต อวยพรวันรายอ ฮศ. 1435

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 14

(23-07-57) ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 19

(22-07-57) ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 20

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

9525931
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
9053
16803
99593
153489
673170
1068863
9525931

IP ของคุณ: 75.101.242.83