ศอ.บต. เปิดเวทีแสดงความเห็นขับเคลื่อนเมื…

18-07-2018 Hits:73 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต. เปิดเวทีแสดงความเห็นขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอำเภอเบตง จ.ยะลา ขณะที่ ปชช. พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

           วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมงคลฤทธิ์  โรงแรมการ์เด้น วิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความเห็นการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อรับฟังข้อเสนอของประชาชนและนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่  ซึ่งจัดโดยสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผู้แทนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการระดมความเห็น เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต    ...

Read more

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมหารือเตรียมความพร้อมกา…

18-07-2018 Hits:31 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามผลประชุมกลางปี (Mid-Year Review) ไทย-บาห์เรน ผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกัน

          วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.) ณ ห้องวิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร  นางสาวสมทรง บุญญภัทรโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามผลประชุมกลางปี (Mid-Year Review)...

Read more

get link Office of Personnel Development SBPAC

Authority

 • Suggestions or advice to government agencies on the desired characteristics of the authorities which are ordered to active duty in the South. Including the implementation of the development officer of the civil state, which perform in the southern border provinces.  And integrated functions of civilian government agencies to perform efficiently and in line with the social economy. And way of life

Mastery

 • Mr.Preecha  Chanakijkajon    position  Director of Personnel Development
       Supervisory personnel are responsible for supervising the performance of civil servants. Government employees and employees within The Office of Personnel Development

The Internal Structure

 • Segment Director
  • Mr.Amorn  Preedangkroorn  position  Governing Officer, Senior Professional Level  Specialist  incumbent Director. The staff is as follows:
   • Acting Pol.Sub.Lt. Ratchaphon  Wongsawadi   Position  Human Resource Officer,      Senior Professional Level
   • Mrs.Somrutai   Puttarit    Position     Governing Officer, Professional Level
   • Miss.Rungthip  Suvanrol    Position     Human Resource Officer, Professional Level
   • Mr.Pawat    Jarudeechasree   Position     Plan and Policy Analyst, Practitioner Level
   • Mrs.Watsachon  Ouidam       Position     Staff Analyze Person
   • Mr.Khochapong  Chantaranont Position  Staff Policy Analysis and Planning
   • Mrs.Wannee    Kaeosri    Position    Staff Office
   • Miss.Somsakul  Thongjerm     Position    Plan and Policy Analyst
   • Miss.Koranun  Dermnune     Position     Officer
   • Mr.Sukree    Phipineng        Position     Officer
   • Miss.Kamonwan  Kaopiboon  Position     Public Relations Officer of public Service
 • Segment of Management Training
  • Mr.Siripong Muhdsiri    position Human Resource Officer, Senior Professional Level Specialist incumbent Director. The staff is as follows:
   • Mr.Arnus    Yunuh                 Position   Human Resource Officer, Professional Level
   • Mr.Maarelawee  Abdulloh   Position    Staff Office
   • Miss.Suranee   Maelae        Position    Officer
   • Miss.Sara     Jehmamah      Position    Officer
   • Mrs.Suraiya  Japakiya           Position       Officer
   • Mr.Atfan  Ahama           Position     Public Relations Officer of public Service
 • Segment of Monitoring and Evaluation
  • Mr.Wirachat  Khangkamanee  Position Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level Specialist incumbent Director. The staff is as follows:
   • Mr.Ratnphan   Kongsuwan      Position   Staff Office
   • Mr.Nurudin        Chesamae      Position   Staff Office
   • Miss.Nureesun    Chi        Position     Public Relations Officer of public Service
   • Miss.Saedah       Samaae    Position     Public Relations Officer of public Service
   • Miss.Waeropiah  Sodeng    Position     Public Relations Officer of public Service
   • Mr.Sapaeing        Yapa     Position     Public Relations Officer of public Service

Contact via : Tel. 073-274-097, 073-203-739

*Updated: 18 August 2016

 

A- A A+