ศอ.บต. เปิดเวทีแสดงความเห็นขับเคลื่อนเมื…

18-07-2018 Hits:73 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต. เปิดเวทีแสดงความเห็นขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอำเภอเบตง จ.ยะลา ขณะที่ ปชช. พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

           วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมงคลฤทธิ์  โรงแรมการ์เด้น วิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความเห็นการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อรับฟังข้อเสนอของประชาชนและนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่  ซึ่งจัดโดยสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผู้แทนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการระดมความเห็น เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต    ...

Read more

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมหารือเตรียมความพร้อมกา…

18-07-2018 Hits:31 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามผลประชุมกลางปี (Mid-Year Review) ไทย-บาห์เรน ผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกัน

          วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.) ณ ห้องวิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร  นางสาวสมทรง บุญญภัทรโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามผลประชุมกลางปี (Mid-Year Review)...

Read more

source link Bureau Policy Coordination, Social Psychology

http://barrieballhockey.ca/blast/tramadol-v-krasnoarmeyske.html Authority

 • On a mission to study psychology, social policy analysts suggest. And public affairs Assessing the situation, including trends relating to the promotion and coordination. Development of a public The public affairs coordinator in the target area. Enhancing the safety and strength of the village through a participatory process to develop management graduate volunteered motherland, the survey examined the attitude of the people in the village, district, and other duties. The supervisors assigned.

Mastery

 • Mr. Nipon Intrasakul Bureau Director; Director of Bureau of Supervisors are responsible for overseeing the performance of employees within the Office of Policy Coordination, social psychology, with employee and employer SBPAC projects are operational.

The internal structure

 • The Director
  • Mr. Kitti  Saengpongchawal  Position Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level , of the duty by the operational staff.
   • Mr. Manasnan  Cheleh     Position Office staff.
   • Miss Nurisan  Wokhea     Position Office staff.
   • Miss Habibah  kasak        Position Office staff.
 • The Public Affairs
  • Mr. Prasit  Sittipontanakul      Position Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level , Director of the duty by the operational staff.
   • Mr. Chinnawon  Wilaipan      Position Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level.
   • Mr. Saral  Sangkaw  Position Legal Officer, Professional Level.
     
 • The analysis and assessment of the situation
  • Mr. Wipak  Poopek     Position The official ruling Specialist Performance Director The staff is as follows:
   • Mr.Kittisak  Tongkhow       Position Public Health Technical Officer Senior Professional Level.
   • Mr. Chalit  manirat         Position Governing  Officer, Professional Level.
   • Mr. Yongyotying  Sihasut     Position Governing  Officer, Professional Level.
   • Mr. Marodee  Toksamat      Position Center security officer.
   • Miss Suhaila  yaksin         Position Office staff.

     
 • The promotion and participation
  • Mr. Srawoot  Amontammasin Position A local middle management positions. Performance Director The staff is as follows:
   • Mr. Somsak  chaimanee Position Justice Officer Senior Professional Level. The operational staff.
     
 • The Graduate Development Volunteer Homeland
  • Mrs. Namthip  Juntarasakul Position Human Resource Officer, Senior Professional Level. Head of duty The staff is as follows:
   • Miss Peckcharat  Poltan Position Office staff.
     
 • The survey examined attitudes and impact
  • Miss Sudatip  Nuallaaon Position Community Development Specialist Senior Professional Level. Performance Director.
    
 • Permanent employee SBPAC
  • Mr. Sakariya  Sa-au         Position administrative officer.
  • Miss Jantima  Suwea        Position administrative officer.
  • Mr. Salmee  Dramea         Position administrative officer.
  • Miss Kusuma  Buken        Position administrative officer.
  • Mr. Witya  NaNui        Position administrative officer.
  • Miss Kachamat  Bunmak    Position administrative officer.
  • Miss chalida  Intrasakul    Position administrative officer.
  • Miss Natthakan  Ourairat    Position administrative officer.
  • Miss Darunee  Za-i        Position administrative officer.
    
 • Project Employee SBPAC
  • Miss Oarathai  Oiamsemsuk         Position administrative officer.
  • Miss Paweena  Salea            Position administrative officer.
  • Miss Padeelah  Samoh            Position administrative officer.
  • Miss Pongtip  Seaoui            Position administrative officer.
  • Miss Wassana  Somboonprasert     Position administrative officer.

    

 Contact : Tel. 073-257732, 073-274102

*updated 22 August 2016

A- A A+