รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ…

17-10-2018 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. วางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา

     วันนี้ (17 ตุลาคม 2561 ) ที่ วัดถ้ำทะลุ ต.ถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช อายุ 85 ปี มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา เมื่อวันที่...

Read more

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่…

14-10-2018 Hits:171 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่

       วันนี้ (12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.49 น.) ณ บ้านพักรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บุคลากร ศอ.บต. บุคลากรจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่        ต่อมา เวลา 8.09 น...

Read more

Bureau Policy Coordination, Social Psychology

Authority

 • On a mission to study psychology, social policy analysts suggest. And public affairs Assessing the situation, including trends relating to the promotion and coordination. Development of a public The public affairs coordinator in the target area. Enhancing the safety and strength of the village through a participatory process to develop management graduate volunteered motherland, the survey examined the attitude of the people in the village, district, and other duties. The supervisors assigned.

Mastery

 • Mr. Nipon Intrasakul Bureau Director; Director of Bureau of Supervisors are responsible for overseeing the performance of employees within the Office of Policy Coordination, social psychology, with employee and employer SBPAC projects are operational.

The internal structure

 • The Director
  • Mr. Kitti  Saengpongchawal  Position Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level , of the duty by the operational staff.
   • Mr. Manasnan  Cheleh     Position Office staff.
   • Miss Nurisan  Wokhea     Position Office staff.
   • Miss Habibah  kasak        Position Office staff.
 • The Public Affairs
  • Mr. Prasit  Sittipontanakul      Position Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level , Director of the duty by the operational staff.
   • Mr. Chinnawon  Wilaipan      Position Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level.
   • Mr. Saral  Sangkaw  Position Legal Officer, Professional Level.
     
 • The analysis and assessment of the situation
  • Mr. Wipak  Poopek     Position The official ruling Specialist Performance Director The staff is as follows:
   • Mr.Kittisak  Tongkhow       Position Public Health Technical Officer Senior Professional Level.
   • Mr. Chalit  manirat         Position Governing  Officer, Professional Level.
   • Mr. Yongyotying  Sihasut     Position Governing  Officer, Professional Level.
   • Mr. Marodee  Toksamat      Position Center security officer.
   • Miss Suhaila  yaksin         Position Office staff.

     
 • The promotion and participation
  • Mr. Srawoot  Amontammasin Position A local middle management positions. Performance Director The staff is as follows:
   • Mr. Somsak  chaimanee Position Justice Officer Senior Professional Level. The operational staff.
     
 • The Graduate Development Volunteer Homeland
  • Mrs. Namthip  Juntarasakul Position Human Resource Officer, Senior Professional Level. Head of duty The staff is as follows:
   • Miss Peckcharat  Poltan Position Office staff.
     
 • The survey examined attitudes and impact
  • Miss Sudatip  Nuallaaon Position Community Development Specialist Senior Professional Level. Performance Director.
    
 • Permanent employee SBPAC
  • Mr. Sakariya  Sa-au         Position administrative officer.
  • Miss Jantima  Suwea        Position administrative officer.
  • Mr. Salmee  Dramea         Position administrative officer.
  • Miss Kusuma  Buken        Position administrative officer.
  • Mr. Witya  NaNui        Position administrative officer.
  • Miss Kachamat  Bunmak    Position administrative officer.
  • Miss chalida  Intrasakul    Position administrative officer.
  • Miss Natthakan  Ourairat    Position administrative officer.
  • Miss Darunee  Za-i        Position administrative officer.
    
 • Project Employee SBPAC
  • Miss Oarathai  Oiamsemsuk         Position administrative officer.
  • Miss Paweena  Salea            Position administrative officer.
  • Miss Padeelah  Samoh            Position administrative officer.
  • Miss Pongtip  Seaoui            Position administrative officer.
  • Miss Wassana  Somboonprasert     Position administrative officer.

    

 Contact : Tel. 073-257732, 073-274102

*updated 22 August 2016

A- A A+