ศอ.บต. เปิดเวทีแสดงความเห็นขับเคลื่อนเมื…

18-07-2018 Hits:73 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต. เปิดเวทีแสดงความเห็นขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอำเภอเบตง จ.ยะลา ขณะที่ ปชช. พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

           วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมงคลฤทธิ์  โรงแรมการ์เด้น วิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความเห็นการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อรับฟังข้อเสนอของประชาชนและนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่  ซึ่งจัดโดยสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผู้แทนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการระดมความเห็น เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต    ...

Read more

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมหารือเตรียมความพร้อมกา…

18-07-2018 Hits:31 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามผลประชุมกลางปี (Mid-Year Review) ไทย-บาห์เรน ผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกัน

          วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.) ณ ห้องวิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร  นางสาวสมทรง บุญญภัทรโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามผลประชุมกลางปี (Mid-Year Review)...

Read more

source site Bureau of Economic and Social Development

Authority

 • Study analyse, policies suggestion on economic and social affairs I.E. and any activities appointed by supervisors.

Mastery

 • Mr.Boontom  Munegan position Assistant Secretary General SBPAC Supervisory personnel are responsible for supervising the performance of civil servants. Government employees and employees within The Bureau of Economic and Social Development.

The Internal Structure

 • The Executive Director
  • Mr.Abdulrorning  Mahamu  position Cooperative Promotion Officer, Senior Professional Level Performance Director. The staff is as follows:
   • Miss.Naruema  Chearong    position Finance and Accounting Technical
   • Miss.Nuttayaphat  Intarakongrod  position Assistant Fire and Rescue Officer
   • Mrs.Sureerat  Kaewmaneerat  position  General Administrative Officer
   • Mrs.Wasana  Chatsuwan  position  General Affairs Officer
   • Miss.Amroh  Puta  position  General Affairs Officer
   • Mrs.Musnanee  Thammarat  position   General Affairs Officer
   • Miss.Tiwarat  Tippayawong   position  General Affairs Officer
   • Mr.Rachaporn  Wongchana   position  General Affairs Officer
   • Miss.Sulha  Purong   position  General Affairs Officer
   • Mr.Abeedeng  Yusoh  position   General Affairs Officer
   • Mr.Hasun  Payoh  position   Chauffeur
 • The General Economic division
  • Miss.Kwanjit  Khiangtragoon position Trade Officer,Senior Professional Level Performance Director. The staff is as follows:
   • Mr.Chanin  Tippaphasmith  position  Veterinarian,Professional Level
   • Ms.Warang  Gonandana  position   Industrial Technical Officer,Professional Level
 • The coordination of economic development
  • Mr.Somchai  Munchunakorn position Social Developer,Senior Professional Level Performance Director. The staff is as follows:
   • Mrs.Purkrudee  Phanpruk  position  Community Develoment Specialist,Professional Level
   • Mrs.Yupanee  Kupkanehanakul  position  Community Develoment Specialist
 • The Social Development and Quality of Life
  • Mr.Suthon  Manasuvan  position Instructor,Senior Professional Level Performance Director. The staff is as follows:
   • Mrs.Aphisorn  Kitthanawong  position  Pubic Health Technical Officer,Professional Level
   • Miss.namfon  Nualsakul  position  Pubic Health Technical Officer,Professional Level
   • Mrs.Jirapa  Phantong    position  Pubic Health Technical Officer,Professional Level
   • Mr.Domrong  Into   position  Pubic Health Technical Officer,Professional Level
   • Mr.Mabulyameen  Ja-Oh   position General Administrative Officer

 

 Contact: Tel. 073-203771, 073-203890.

* As of June 30, 2559.

 

A- A A+