รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ…

17-10-2018 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. วางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา

     วันนี้ (17 ตุลาคม 2561 ) ที่ วัดถ้ำทะลุ ต.ถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช อายุ 85 ปี มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา เมื่อวันที่...

Read more

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่…

14-10-2018 Hits:171 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่

       วันนี้ (12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.49 น.) ณ บ้านพักรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บุคลากร ศอ.บต. บุคลากรจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่        ต่อมา เวลา 8.09 น...

Read more

       วันที่ 3 ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำข้าราชการ ศอ.บต. ร่วมประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562  โดย พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4  ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เป็นประธานในการประชุม พร้อมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 
 
       โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีกองกำลังฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม ซึ่งในที่ประชุมมีการชี้แจง ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่  รวมถึงชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลในการปฏิบัติงานประจำปี 2562  แถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 นำเสนอผลงานด้านการข่าวและแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต ตลอดจนแนวทางการควบคุมพื้นที่และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
        ทั้งนี้ภายหลังจากการประชุม แม่ทัพภาค 4 เปิดเผยแนวทางการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 4 ว่า ในปี 2562 จะเน้นการดำเนินงานเพื่อปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ โดยมุ่งในส่วนของการกวาดล้าง  จับกุม และเฝ้าระวัง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องใช้กฎหมายในการดำเนินการกับผู้กระทำผิด  ในขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ 4  จะดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทั้ง นายอำเภอ ซึ่งมีกำลังฝ่ายปกครอง และ หน่วยเฉพาะกิจ  ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ รวมถึงภาคประชาชน และผู้นำศาสนา ซึ่งหากมีการกระทำความผิดและมีหลักฐานก็จะดำเนินคดีทันที โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 
        แม่ทัพภาค 4 กล่าวอีกด้วยว่า ในส่วนของความสงบเรียบร้อยนั้น กองทัพภาคที่ 4  ตั้งแนวทางไว้ว่าจะดำเนินการ ร่วมกับ ศอ.บต. เพื่อทำให้ทุกพื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านไปพร้อมๆกัน
 
       อย่างไรก็ตามในการแถลงครั้งนี้ แม่ทัพภาค 4 ย้ำถึงการเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ว่าไม่มีความหนักใจ เนื่องจากที่ผ่านมาทำงานในพื้นที่มาโดยตลอด มีความผูกพันและรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเข้าใจบริบทในความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner