รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดโครงการ…

25-09-2018 Hits:23 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

            วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการ Mini Seed Thailand 2018 โดยมี...

Read more

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมช…

24-09-2018 Hits:15 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมชมโรงงานอาหารแปรรูปในพื้นที่ จชต. เบื้องต้นนักธุรกิจสนใจต่อยอดด้านการค้า เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศและประเทศคู่ค้าฝั่งตะวันออก

        วันนี้ (24 กันยายน 2561) เจ้าหน้าที่จากกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นำ Nidal al shaer Executive Manager และคณะนักธุรกิจจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ร่วมชมธุรกิจแปรรูปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งวันนี้คณะจะอยู่ในพื้นที่เป็นวันสุดท้าย โดยได้เยี่ยมชมการแปรรูปผลไม้ของบริษัทซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ซึ่งมีการแปรรูปจากผลไม้สดทั้งทุเรียน เงาะ...

Read more

         วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) ที่โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือ รับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “เตอรีมา กรือเซะ” ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561นี้ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านกรือเซะ ตันหยงลุโล๊ะ บานา และชุมชนบ้านบาราโหม คณาจารย์โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โรงเรียนสตรีพัฒนาศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโล๊ะ และนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรม พร้อมเสนอข้อคิดเห็น เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
 
          นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเส้นทางฮาลาลว่า โลกของเรามีประเทศกว่า 200 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศมุสลิม 65 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม แต่ได้รับตราฮาลาลจาก OIC โดยขณะนี้ไทยติดอันดับที่ 13 ของฮาลาล และตั้งเป้าหมายว่าจะขับเคลื่อนสินค้าฮาลาลให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเพื่อติดอันดับ 1 ใน 10
 
          รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวอีกว่า ตลาดฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือ ประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ถ้านับคนที่บริโภคอาหารฮาลาลจะสามารถกระจายได้ทั่วโลก เพราะตราฮาลาลเป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคให้ความไว้ใจและเชื่อใจในเรื่องความสะอาด และคุณภาพ ฯลฯ ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อให้พื้นที่กรือเซะ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวฮาลาล จำเป็นต้องใช้มิติความเป็นมุสลิมในพื้นที่ในการจุดประกายธุรกิจฮาลาล เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน สร้างผู้ประกอบการรายใหญ่ และก่อให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจ โดยจำเป็นต้องพัฒนา 3 ประการ คือ การใช้ทุนความเป็นศาสนา อัตลักษณ์มลายู ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงตัวตนของประชาชน ให้เป็นจุดเด่นของการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม การผลักดันอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต้องช่วยกันทำให้ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฮาลาลที่บริสุทธิ์ และ การเพิ่มรายได้แก่ประชาชน คือ ทำอย่างไรที่จะเพิ่มและต่อยอดการท่องเที่ยว อาหาร และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สู่ธุรกิจและการผลิตฮาลาลได้ อย่างไรก็ตามดีใจที่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พร้อมพัฒนาให้กรือเซะและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งอีกครั้ง
 
           ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงเจตนาที่จะเข้าร่วมเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นผู้แทนพื้นที่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อาหารและสถานที่พักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วย
 
             จากนั้นเวลา 15.00 น. รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน คณาจารย์ และนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมทำความสะอาดสถานที่ และเส้นทางบริเวณมัสยิดกรือเซะ ในกิจกรรม big cleaning day เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่และมัสยิดกรือเซะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นในงาน “เตอรีมากรือเซะ” นี้
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner