รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดโครงการ…

25-09-2018 Hits:22 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

            วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการ Mini Seed Thailand 2018 โดยมี...

Read more

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมช…

24-09-2018 Hits:13 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมชมโรงงานอาหารแปรรูปในพื้นที่ จชต. เบื้องต้นนักธุรกิจสนใจต่อยอดด้านการค้า เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศและประเทศคู่ค้าฝั่งตะวันออก

        วันนี้ (24 กันยายน 2561) เจ้าหน้าที่จากกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นำ Nidal al shaer Executive Manager และคณะนักธุรกิจจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ร่วมชมธุรกิจแปรรูปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งวันนี้คณะจะอยู่ในพื้นที่เป็นวันสุดท้าย โดยได้เยี่ยมชมการแปรรูปผลไม้ของบริษัทซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ซึ่งมีการแปรรูปจากผลไม้สดทั้งทุเรียน เงาะ...

Read more

        วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 โดยมี นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน  ผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 140 คน
 
        นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีการคัดเลือกคนดี มีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมากโดยได้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อความสะดวกต่อการเดินทางมาส่งของญาติพี่น้องในพื้นที่ นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้อวยพรให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เดินทางโดยสวัสดิภาพ และให้ได้ฮัจญ์ที่มับรูรหรือฮัจญ์ที่สมบูรณ์ พร้อมนำคุณค่าในการประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสันติสุขต่อไป
 
        ด้านนางสาววัลภา ฤทธิพล หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ กล่าวว่า การไปประกอบพิธีฮัจญ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมทุกคนอยากไปปฏิบัติ การถูกได้รับคัดเลือกในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งคุณความดีและสิ่งที่ดีงามกลับมาในพื้นที่ การจะไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเราต้องรู้กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง ในส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาสอนหลักการและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย การได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องของศาสนามากขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ศอ.บต. และ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้      
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner