รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดโครงการ…

25-09-2018 Hits:22 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

            วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการ Mini Seed Thailand 2018 โดยมี...

Read more

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมช…

24-09-2018 Hits:13 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมชมโรงงานอาหารแปรรูปในพื้นที่ จชต. เบื้องต้นนักธุรกิจสนใจต่อยอดด้านการค้า เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศและประเทศคู่ค้าฝั่งตะวันออก

        วันนี้ (24 กันยายน 2561) เจ้าหน้าที่จากกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นำ Nidal al shaer Executive Manager และคณะนักธุรกิจจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ร่วมชมธุรกิจแปรรูปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งวันนี้คณะจะอยู่ในพื้นที่เป็นวันสุดท้าย โดยได้เยี่ยมชมการแปรรูปผลไม้ของบริษัทซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ซึ่งมีการแปรรูปจากผลไม้สดทั้งทุเรียน เงาะ...

Read more

             วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนวิว อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้ ในโครงการ “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่นำโดย ดร.กฤษณ์ ฉันทจิราพร (Consul General UN-DESA)  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กงสุลใหญ่กิติมาศักดิ์  สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย  นายไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม KCTA นางสาวเภตรา สว่างเวียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักประสานนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายการประชุมเป็นผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 กิจการ รวมจำนวน 20 คน เข้าร่วม
 
          พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ค้า ที่มีศักยภาพในอนาคต  ซึ่งครั้งนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้สู่ความเป็นเลิศแห่งเมืองเศรษฐกิจ “City Of Commerce” ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 10 กิจการ เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยได้ร่วมกับศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล (SCM-ITC) ซึ่งเป็นตัวแทน Licensed Partner ของศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมขององค์การการค้าโลก (WTO) และสหประชาชาติ (United Nation) ซึ่งจัดการอบรมหลักสูตร (Supply Chain) สำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ให้สามารถสร้าง Brand อัตลักษณ์ คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับตลาดที่กว้างขึ้นต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner