รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประ…

16-07-2018 Hits:10 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

          วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.) ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนญาติพี่น้องผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมเดินทางมาส่งเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ในพิธี...

Read more

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธ…

15-07-2018 Hits:31 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

         วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่  ซึ่งได้เข้ารับการอบรมก่อนหน้านี้กับ ศอ.บต. ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้  ตามโครงการ “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10...

Read more

        วันที่ 8 กรกฎาคม  2561 เวลา 10.20 น. ที่ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา โดยมี พันโทโสมนัส ลพล้ำเลิศ  ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) นายยืนยง คิดถูก หัวหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1นางจินตนา เจริญธนภัทร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชน และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
      http://www.salon-mudita.de/gang/moskva-basmanniy-kupit-ecstasy-ups.html   นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ผมในนามท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ขอชื่นชมในความตั้งใจของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ที่ดำเนินกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ครอบครัวประสบความสำเร็จและมีความสุขที่ยั่งยืน  อีกทั้ง ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ จชต. และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมให้เกิดพลัง รวมทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาสให้มีความเข้มแข็งมากที่สุด
 
    สำหรับในพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ ประธานในพิธีถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล จากนั้นมีพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์เรารักในหลวงให้แก่สมาชิก อีกทั้งร่วมกันปฎิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วย  นอกจากนี้ มีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์ ”  เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อมาเป็นแนวทางการพัฒนา ทั้งด้านความคิด หลักการ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน
 
A- A A+

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner