รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดโครงการ…

25-09-2018 Hits:23 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

            วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการ Mini Seed Thailand 2018 โดยมี...

Read more

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมช…

24-09-2018 Hits:15 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมชมโรงงานอาหารแปรรูปในพื้นที่ จชต. เบื้องต้นนักธุรกิจสนใจต่อยอดด้านการค้า เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศและประเทศคู่ค้าฝั่งตะวันออก

        วันนี้ (24 กันยายน 2561) เจ้าหน้าที่จากกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นำ Nidal al shaer Executive Manager และคณะนักธุรกิจจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ร่วมชมธุรกิจแปรรูปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งวันนี้คณะจะอยู่ในพื้นที่เป็นวันสุดท้าย โดยได้เยี่ยมชมการแปรรูปผลไม้ของบริษัทซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ซึ่งมีการแปรรูปจากผลไม้สดทั้งทุเรียน เงาะ...

Read more

          วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
           นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเป็นบุคลากรที่ทำงานคู่กับ ศอ.บต. มายาวนาน โดยวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือน ในส่วนของเดือนนี้มีการมอบนโยบายให้แก่บัณฑิตอาสาในหลายเรื่องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของบัณฑิตอาสา มีโครงการสำคัญๆ ที่จะประสานกับบัณฑิตอาสา ในที่ประชุมได้เน้นย้ำประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยนิยมตามนโยบายของรัฐบาล โดย ศอ.บต. จะดำเนินการโครงการบัณฑิตไทยนิยม วันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของโครงการบัณฑิตไทยนิยมว่าจะดำเนินโครงการอย่างไรให้ต่อยอดเสริมในหมู่บ้านให้โครงการไทยนิยมแต่ละหมู่บ้านประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของโครงการจัดทำสำนักข่าวของบัณฑิตอาสา ซึ่งจะเป็นสื่อที่จัดทำขึ้นโดยบัณฑิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์งานหรือข้อมูลต่างๆของบัณฑิตอาสาในพื้นที่หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆให้แก่คนในพื้นที่ได้รับฟัง เพราะบัณฑิต   อาสามีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากที่สุด บัณฑิตอาสาจึงมีความสำคัญในการนำประสบการณ์หรือข้อมูลในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนกับส่วนกลาง และให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาตนเอง
 
         นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีในเรื่องของการทำโครงการบัณฑิตจิตอาสา ซึ่งน้องๆบัณฑิตอาสาได้รวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดละหนึ่งโครงการ ศอ.บต. จะผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมถาวรโดย ศอ.บต.จะสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยการไปต่อยอดกิจกรรมที่น้องๆบัณฑิตอาสาได้ร่วมทำ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสาธารณประโยชน์และเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการมุ่งหวังสร้างสังคมคุณภาพที่ดีให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner