logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

รายการสถานีคลายทุกข์

 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายเจะเมาะ กูโน ประธานศูนย์ Keadilan Center ประจำ ต.ท่าเรือ...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 43
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายรองรักษ์ นิวาสวุฒฺกิจ ประธานศูนย์ Keadilan Center ประจำ...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 39
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายปรีดี ดาจิง รองประธานศูนย์ Keadilan Center ประจำ...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 60
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายประดิษฐ หมีนเส็น จนท.อำนวยความเป็นธรรม ประจำศูนย์...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 76
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : พระอารัติ สุวรรณ เจ้าอาวาสวัดหลัก 5 อ.เมือง จ.ยะลา,...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 56
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : น.ส.แกซะห์ ปูเตะ จนท.อำนวยความเป็นธรรม อ.กรงปินัง,...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 63
A- A A+