logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

รายการสถานีคลายทุกข์

 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายเจะเมาะ กูโน ประธานศูนย์ Keadilan Center ประจำ ต.ท่าเรือ...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 40
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายรองรักษ์ นิวาสวุฒฺกิจ ประธานศูนย์ Keadilan Center ประจำ...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 35
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายปรีดี ดาจิง รองประธานศูนย์ Keadilan Center ประจำ...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 54
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : นายประดิษฐ หมีนเส็น จนท.อำนวยความเป็นธรรม ประจำศูนย์...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 71
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : พระอารัติ สุวรรณ เจ้าอาวาสวัดหลัก 5 อ.เมือง จ.ยะลา,...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 50
 • ดำเนินรายการโดย : นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้ร่วมรายการ : น.ส.แกซะห์ ปูเตะ จนท.อำนวยความเป็นธรรม อ.กรงปินัง,...

  Category: รายการสถานีคลายทุกข์
  Views: 55
A- A A+