logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

รายการห้องข่าว ศอ.บต.

 • รายการห้องข่าว ศอ.บต. ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 12/12/59 เวลา 10.00 – 10.30 น....

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 111
 • ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 7/11/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. สกู๊ป:...

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 43
 • ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 12/9/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. สกู๊ป:...

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 45
 • Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 97
 • ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 11/7/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 32
 • ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 20/6/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 46
 • ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 18/1/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน...

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 49
 • ดำเนินรายการโดย คุณวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 11/01/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมี...

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 63
 • รายการห้องข่าว ศอ.บต. ดำเนินรายการโดย นางวริษา ศิริพฤกษานุกูล ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 – 10.30 น....

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 89
 • รายการห้องข่าว ศอ.บต. ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 – 10.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา...

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 65
 • รายการห้องข่าว ศอ.บต. ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 – 10.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา...

  Category: รายการห้องข่าว ศอ.บต.
  Views: 59
A- A A+