logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

 
ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610815_011.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2561ไฟล์ขนาด 542 kB16 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610713_1.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2561ไฟล์ขนาด 540 kB58 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610510_0011.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2561ไฟล์ขนาด 517 kB147 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610309_1.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561ไฟล์ขนาด 515 kB190 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610207_1.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2561ไฟล์ขนาด 493 kB216 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610105_65.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561ไฟล์ขนาด 412 kB232 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610105_12.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2560ไฟล์ขนาด 482 kB208 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (601212_101.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2560ไฟล์ขนาด 480 kB224 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (s10-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2560ไฟล์ขนาด 479 kB258 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560ไฟล์ขนาด 136 kB688 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (s09-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2560ไฟล์ขนาด 482 kB323 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c08-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2560ไฟล์ขนาด 478 kB320 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c07-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2560ไฟล์ขนาด 493 kB337 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c06-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2560ไฟล์ขนาด 491 kB408 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c05-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2560ไฟล์ขนาด 495 kB471 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (04-05-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2560ไฟล์ขนาด 542 kB375 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (03-2560.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2560ไฟล์ขนาด 624 kB392 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c0260.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560ไฟล์ขนาด 431 kB458 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (02-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2560ไฟล์ขนาด 554 kB419 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (12-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2559ไฟล์ขนาด 570 kB475 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (11-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2559ไฟล์ขนาด 566 kB433 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (10-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2559ไฟล์ขนาด 423 kB586 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (s09-59.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559ไฟล์ขนาด 2359 kB433 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (09-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2559ไฟล์ขนาด 503 kB489 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (08-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2559ไฟล์ขนาด 434 kB501 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (07-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2559ไฟล์ขนาด 443 kB729 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (06-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2559ไฟล์ขนาด 422 kB674 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (05-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2559ไฟล์ขนาด 399 kB725 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (04-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2559ไฟล์ขนาด 289 kB649 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (03-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2559ไฟล์ขนาด 376 kB576 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (02-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559ไฟล์ขนาด 408 kB644 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (01-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2559ไฟล์ขนาด 388 kB731 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (12-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2558ไฟล์ขนาด 418 kB607 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (11-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2558ไฟล์ขนาด 404 kB532 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_10-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2558ไฟล์ขนาด 343 kB796 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_57-58.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2557ไฟล์ขนาด 410 kB742 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_09-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2558ไฟล์ขนาด 355 kB931 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_08-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2558ไฟล์ขนาด 393 kB752 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_07-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2558ไฟล์ขนาด 388 kB754 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_06-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2558ไฟล์ขนาด 339 kB898 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_05-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2558ไฟล์ขนาด 337 kB868 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_04-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2558ไฟล์ขนาด 367 kB825 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_03-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2558ไฟล์ขนาด 335 kB1058 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_02-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2558ไฟล์ขนาด 333 kB847 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_01-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2558ไฟล์ขนาด 351 kB854 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_12-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2557ไฟล์ขนาด 353 kB931 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_11-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2557ไฟล์ขนาด 364 kB1055 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_10-57.pdf) ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2557ไฟล์ขนาด 345 kB701 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_09-57.pdf) ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2557ไฟล์ขนาด 307 kB800 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_08-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2557ไฟล์ขนาด 294 kB880 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_07-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2557ไฟล์ขนาด 300 kB791 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_06-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2557ไฟล์ขนาด 313 kB771 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_05-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2557ไฟล์ขนาด 273 kB727 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_04-57.pdf) ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2557ไฟล์ขนาด 128 kB744 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_03-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2557ไฟล์ขนาด 66 kB1050 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_02-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2557ไฟล์ขนาด 68 kB974 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_01-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2557ไฟล์ขนาด 69 kB934 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_12-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2556ไฟล์ขนาด 68 kB721 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_11-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2556ไฟล์ขนาด 120 kB764 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_10-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2556ไฟล์ขนาด 616 kB802 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_09-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2556ไฟล์ขนาด 86 kB654 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_08-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2556ไฟล์ขนาด 216 kB647 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_07-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2556ไฟล์ขนาด 188 kB666 ครั้ง
A- A A+