logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

 
            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดให้มีโครงการทุนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ทุนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนกลุ่มพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนต่อสายอาชีพในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 5 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.สะเดา ได้เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  จึงได้จัดสรรทุนอาชีวศึกษาแก่นักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 300 ทุน และ ทุนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 ทุน โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 27 มกราคม 2560
           
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมนักศึกษาทุน กลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 073-333-000 หรือทางเว็บไซด์ www.sbpac.go.th
 
 
 
ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (591217_1.pdf)ประกาศไฟล์ขนาด 1126 kB2075 ครั้ง
A- A A+