logo_spinning เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมแถลงข่าวจัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ logo_spinning นายศุภณัฐฯ เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมแถลงข่าว ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เร่งเสริม ท่องเที่ยว ค้าขาย และเกษตร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ แก่ประชาชนชายแดนภาคใต้ logo_spinning เลขาฯ ศอ.บต. พร้อมผู้ว่าฯ 5 จังหวัดภาคใต้ เยือนจีนดูงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว หวังสร้างความร่วมมือพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรมไทย - จีน logo_spinning