logo_spinning นายภาณุฯ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดงานตือรีมอกาเซะ ณ มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี คาดดึงนักท่องเที่ยวไทย-มาเลย์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ จชต.เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน logo_spinning

รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน (08/01/59)

go to site Added on :  11-Jan-2016
follow Uploaded by :  sbpacadmin
ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำเสนอสารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน บ้านเล็กในป่าใหญ่ ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 08/01/59 เวลา 10.30 – 11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (NBT จ.ยะลา) และระบบดาวเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT จ.สงขลา) เรื่อง 1. ศอ.บต. ร่วมกับ สสส. และ เทศบาลเมืองนครยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จัดงานชุมนุม เด็กดี ชายแดนใต้ ในวันเด็กแห่งชาติ 2. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการครอบครัวคุณธรรม 3. ศอ.บต.มอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินแก่ราษฎรในพื้นที่ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล หรือ KEADILAN CENTER “ศูนย์ใกล้ตัว บริการใกล้บ้าน” 5. เลขาธิการ ศอ.บต. อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบแก่ นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบ 84 ปี
A- A A+
 Kentavius Street Jersey