logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน (04/12/58)

source site Added on :  4-Dec-2015
Views :  89
Uploaded by :  sbpacadmin
ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 04/12/58 เวลา 10.00 – 10.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (NBT จ.ยะลา) และระบบดาวเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT จ.สงขลา) เรื่อง 1. คุณโน๊ต อุดม แต้พาณิชย์ ขอโทษชาว จ.ยะลา 2. เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมเสวนาสันติสุข โดยนักวิชาการศาสนาอิสลามจากต่างประเทศ 3. ศอ.บต. จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร โดยมอบแนวทางประชารัฐแก้ไขปัญหา 4. นโยบายประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข 5. ศอ.บต. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาในการบริหารจัดการมัสยิดและชุมชน เพื่อสร้างครอบครัวคุณธรรมสัจจะสันติสุข 6. พิธีส่งมอบเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนเวียงสุวรรณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
A- A A+