logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน

Views :  61
Uploaded by :  sbpacadmin
ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 30/09/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (NBT จ.ยะลา) และระบบดาวเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT จ.สงขลา) เรื่อง 1. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมแนะนำเลขาธิการ ศอ.บต. คนต่อไป 2. ทัพนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Beach Games Da Nang Vietnam 2016 3. รองนายกรัฐมนตรี เปิดมหกรรม "เปิดโลกและมุมมองใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้" นำเสนอมิติการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ผ่านความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรม เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา วิถีแบบไทยที่ทรงคุณค่า
A- A A+