logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

05-08-59 รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน

Added on :  8-Aug-2016
Views :  55
Uploaded by :  asrisken
รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 05/08/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (NBT จ.ยะลา) และระบบดาวเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT จ.สงขลา) เรื่อง 1. ครม. อนุมัติเห็นชอบในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษใน จชต. 2. การรณรงค์ออกเสียงประชามติ 3. ศอ.บต.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.
A- A A+