logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

05-08-59 รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน

Uploaded by :  sbpacadmin
รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน ดำเนินรายการโดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 05/08/59 เวลา 10.00 – 10.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (NBT จ.ยะลา) และระบบดาวเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT จ.สงขลา) เรื่อง 1. ครม. อนุมัติเห็นชอบในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษใน จชต. 2. การรณรงค์ออกเสียงประชามติ 3. ศอ.บต.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.
A- A A+